Uitslag ‘Referendum over Aftapwet’ gaat in de prullenbak!

Het kabinet wil de uitslag van het Referendum negeren!

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) legt vast dat alle soorten internetverkeer ongericht afgetapt mogen worden. Daarnaast krijgen inlichtingendiensten de bevoegdheid om meer mensen te hacken.

Het referendum over de ‘aftapwet’ zal op 21 maart 2018 plaatsvinden.
Dat heeft de referendumcommissie op dinsdag bekendgemaakt. Het referendum valt daarmee op dezelfde dag als de gemeenteraadsverkiezingen.

De kabinetspartijen hebben gezegd de uitslag van het raadgevende referendum naast zich neer te gaan leggen!

Er werd al langer gedacht dat het referendum tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zou plaatsvinden, omdat wetgeving verplicht dat een referendum samenvalt met de eerstvolgende verkiezing. De referendumcommissie commissie moest echter nog formeel instemmen met de datum.
De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) legt vast dat alle soorten internetverkeer ongericht afgetapt mogen worden. Daarnaast krijgen inlichtingendiensten de bevoegdheid om meer mensen te hacken.

Op 1 november maakte de Kiesraad bekend dat er een referendum over de Wiv zal plaatsvinden, nadat er 417.000 mensen een verzoek hiertoe hadden ondertekend. Bij dit referendum kunnen stemmers zeggen of ze voor of tegen de wet zijn.

https://www.nu.nl/internet/5006684/referendum-aftapwet-vindt-plaats-21-maart-2018.html

RP: Het gaat niet om de wet op zich, maar om alle Referenda, die in feite een ‘wassen neus’ zijn, als deze de dictatoriale machthebbers niet bevalt, zomaar in de prullenbak kunnen worden gegooid!  Lees dit

Artikel 3: “De uitslag van een referendum geldt als een raadgevende uitspraak tot afwijzing, indien een meerderheid zich in afwijzende zin uitspreekt en de opkomst bij het referendum ten minste dertig procent van het totale aantal kiesgerechtigden bedraagt. In de in deze wet omschreven gevallen wordt een referendum gehouden, indien na een inleidend verzoek van ten minste tienduizend kiesgerechtigden ten minste driehonderdduizend kiesgerechtigden daartoe bij een definitief verzoek de wens kenbaar hebben gemaakt. Hier is dit aantal 417 duizend, dus veel meer!