REVERSE EVOLUTION…

De omgekeerde Evolutie…

This is a symbolic image! This is about the nature and behavior of some groups of people!

Waar is de evolutie verkeerd gegaan?

Dit is een symbolische afbeelding! Het gaat hier om de aard en het gedrag  van sommige groepen “mensen” !