Geert Wilders prijst president Trump en veroordeelt de linkse politici!

Geert Wilders praises president Trump and destroys Europe’s weak left-wing politicians on immigration.

wilders.trump

Geert Wilders prijst president Trump en veroordeelt de zwakke linkse politici van Europa met betrekking tot immigratie!

En iedere weldenkend mens staat volkomen achter Wilders!