Hate speech is géén misdaad als dit de waarheid betreft!

Hate speech is NOT a crime when it’s the cold hard truth! Being persecuted for this is a crime!

Hate-speech is géén misdaad als dit de volle waarheid betreft

Op 31 mei publiceerde de Europese Commisse de zogeheten Code of conduct on countering illegal hate speech online, oftewel een gedragscode voor illegale haatuitingen op internet. De regels uit deze gedragscode moeten de hoeveelheid kwetsende uitingen die geplaatst worden op internet verminderen. De gedragscode werd opgesteld door de Europese Commissie in samenwerking met Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft (de ‘IT-bedrijven’).

De vraag is of dit gerechtvaardigd is, aangezien vrijheid van meningsuiting een grondrecht is (onder andere opgenomen in artikel 11 van het Handvest van de Grondrechten van de EU). Dit grondrecht omvat ‘de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen en te verstrekken’ en kan alleen beperkt worden indien dat bij wet is vastgesteld.

Volgens EDRi, een Europese organisatie die onder andere rechten en vrijheden van burgers op het gebied van internet verdedigt, is de gedragscode waarschijnlijk dan ook in strijd met het recht op vrijheid van meningsuiting.