Top Judge On Migrant Crisis: ‘Authorities Are No Longer In Charge’

Hoogste rechter over migranten crisis in Duitsland: ‘ autoriteiten hebben het niet meer in  de hand!’

Asylum policy failed in Germany

Top Judge On Migrant Crisis: ‘Authorities Are No Longer In Charge’
Seegmüller appeals over failed asylum applications have increased over 100 percent in Germany over the past year, and the legal system is now so overloaded a top judge has remarked: “It is my impression the German authorities are no longer in charge”.

In 2015 the numbers of asylum seekers who are appealing failed asylum cases has doubled in Germany.
He was also not impressed with the ability for the German state to carry out deportations of failed asylum seekers saying: “If foreigners are not deported consistently after appropriate judgments, the German state will lose its judicial authority.”
Seegmüller said that he is losing confidence in the German government’s ability saying: “It is my impression the German authorities are no longer in charge.”

Breitbart London has reported on a case that matched the judge’s fears. A migrant criminal was deported from Germany over ten times and still managed to get back into the country to deal drugs and get away with a litany of other crimes.

http://www.breitbart.com/london/2016/03/26/german-courts-clogged-with-asylum-disputes/

Vertaling:
De hoogste rechter Seegmüller, met betrekking tot de Immigranten crisis: ‘De autoriteiten hebben niet meer de leiding ‘

Het aantal immigranten dat in Hoger Beroep gaat m.b. t. mislukte asielaanvragen in Duitsland is toegenomen met meer dan 100 procent in het afgelopen jaar en het juridische systeem is nu zo overbelast dat een top-rechter heeft opgemerkt: “Ik heb de indruk dat de Duitse autoriteiten het niet meer in de hand hebben”.
In 2015 is het aantal asielzoekers dat een beroep deed, op hun mislukte asielaanvraag in Duitsland inmiddels verdubbeld!

Hij was ook niet bepaald onder de indruk van de wijze waarop de Duitse Staat deportaties van afgewezen asielzoekers uitvoert en hij zegt: “als de vreemdelingen niet direct na afwijzing worden gedeporteerd, zal de Duitse Staat haar gerechtelijk gezag verliezen.”

Seegmüller zei dat hij het vertrouwen verliest in de bekwaamheid van de Duitse regering en hij zegt: “het is mijn indruk van de Duitse autoriteiten niet langer de leiding hebben.”

Breitbart Londen wijst ook op een geval dat hun vrees over wat deze rechter beweert, bevestigt. Een criminele immigrant werd gedeporteerd uit Duitsland maar slaagde er meer dan tien keer om terug te keren naar het land van aanvraag, om drugs te verhandelen en om toch weg te komen met een enorme hoeveelheid andere misdaden.