CBS: ‘Steeds meer mensen met financiële problemen’

CBS: ‘Steeds meer mensen met financiële problemen’
In het nieuwe rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal mensen dat in Nederland in armoede leeft, nog steeds stijgt. Hoewel de economie aantrekt en de werkloosheid daalt, blijven honderdduizenden Nederlandse bijstandsgezinnen in relatieve armoede leven.

Volgens statistiekbureau CBS is het aantal huishoudens in ons land dat langdurig (vier jaar of langer) van een laag inkomen moet rondkomen in één jaar tijd met 15.000 toegenomen tot 224.000. Dat komt neer op 3,3 procent van alle huishoudens.

In totaal hebben 590.000 huishoudens een ‘laag’ inkomen, ofwel 8,2 procent van alle gezinnen. Volgens de definitie ligt die inkomensgrens op 1030 euro voor een alleenstaande op maandbasis, 1370 euro voor een alleenstaande ouder met één kind en 1940 euro voor een paar met twee kinderen.
Volgens het statistiekbureau is de armoede het grootst in Rotterdam, Groningen en Amsterdam. De gemeente Rozendaal (Gelderland) telt relatief het laagst aantal huishoudens met een klein inkomen.

Van alle werkenden, lopen zzp’ers volgens het CBS het grootste risico op armoede. Van hen moet ruim 9 procent het met geringe inkomsten doen. Daarbij geldt, hoe korter de werkweek, hoe hoger het risico op (langdurige) armoede.

In de 28 landen van de EU is 23,4 procent van de bevolking, namelijk 117,5 miljoen, blootgesteld aan het risico op armoede en sociale uitsluiting …

Aantal Syrische asielzoekers verdubbeld door gezinshereniging.

Wij weten allemaal dat deze gezinnen betaald worden door de staat (i.c. het volk), omdat de mogelijkheid op werk voor hen bijna nihil is. Vraagt niemand zich af wat hier potverdorie goed fout is?

https://www.ad.nl/buitenland/aantal-syrische-asielzoekers-verdubbeld-door-gezinshereniging~af822a78/