Immigranten in Nederland kunnen niet werken!

Waarom de Afrikaanse asielzoekers in de bijstand zitten 
is, omdat ze niet kunnen werken!

Ze kunnen niet lezen en schrijven (zelfs niet hun eigen taal).
En met de handen werken kunnen ze ook niet
Omdat ze die constant moeten ophouden!

https://eunmask.wordpress.com/2018/01/18/cbs-syriers-somaliers-en-eritreers-zitten-hier-bijna-allemaal-in-de-bijstand/