Geen belastingverlaging, maar smijten met geld!

Het nieuwe kabinet smijt met geld in plaats van belastingen te verlagen.

Gaat het eindelijk weer goed met de economie, is het verjubelen van belastinggeld alweer begonnen. Tijden van economische hoogconjunctuur halen nog steeds het slechtste in politici naar boven. Na nota bene in crisistijd de belastingen fors te hebben verhoogd, gaan de remmen aan het Binnenhof nu volledig los: vorig jaar groeiden de uitgaven van de overheid met 0,4 procent, dit jaar met 3,5 procent. De extra miljarden gaan onder meer naar zorg, onderwijs en defensie.

De belastingbetaler heeft het nakijken. Er is nauwelijks geld beschikbaar voor lagere belastingen. De koopkrachtstijging blijft daardoor steken op een voor een land in hoogconjunctuur beschamende 0,6 procent. Dat mensen er gemiddeld op vooruitgaan, is vooral te danken is aan stijgende lonen, niet aan politici.

RP: Het gaat helemaal niet goed met  Nederland! Hogere energiekosten, de massa-immigratie, ontwikkelingskosten, hogere verzekerings- zorgkosten, BTW, etc. Alles waar belasting op geheven wordt stijgt als een raket! En de burger heeft geen enkele inspraak, het wordt ons gewoon door de strot geduwd!

Lees ook hier: Miljoen Nederlanders in armoede:   https://www.telegraaf.nl/video/1551298/miljoen-nederlanders-in-armoede-zelf-je-schouders-eronder-zetten

https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/achtergrond/2018/01/geen-belastingverlaging-smijten-met-geld-118251w/