EU wil grip krijgen op migratie, Afrika wil inkomstenbron niet kwijt!

 

Op dit moment is het voor Afrikanen erg moeilijk om legaal naar Europa te reizen om daar te wonen en te werken. De Afrikaanse landen zouden graag zien dat daar meer mogelijkheden voor komen, bijvoorbeeld via (tijdelijke) visa. 

Aan dat laatste punt is de afgelopen twee jaar al gewerkt: via bezoeken van diplomaten, naar ministers van Buitenlandse Zaken, naar premiers en zware delegaties zoals op de top in Ivoorkust. Daar waren vanuit Nederland drie bewindslieden aanwezig. 

RP: Dit heeft geresulteerd in het desastreuze besluit om de EU-landen de komende jaren te overspoelen met parasiterende groepen Afrikanen die geen enkel belang hebben om hier één vinger uit te steken!

Migratie als bron van inkomsten

Voor veel Afrikaanse landen is migratie een bron van inkomsten. Veel regio’s leven van geld dat migranten, vanuit Europa of andere Afrikaanse landen, terugsturen naar hun land van herkomst.

Een voorbeeld is Mali, een van de armste landen ter wereld. Bijna een kwart van de ongeveer 18 miljoen Malinezen woont in het buitenland (op het Afrikaanse continent of in Europa). Volgens denktank European Council on Foreign Relations (EFCR) bestaat zo’n 7 procent van het Malinese bruto binnenlands product uit geld dat is teruggestuurd door Malinezen die in het buitenland wonen.

De gemiddelde leeftijd in Afrika is 20 jaar. Jongeren vormen dan ook de grootste groep migranten. Voorspellingen laten zien dat de bevolking in Afrika de komende jaren explosief zal groeien. Ook dat maakt de Europese leiders zenuwachtig.

In 2015 heeft de EU een speciaal fonds voor Afrika opgericht, dat is bedoeld om de grondoorzaken van migratie aan te pakken. Inmiddels zijn 117 ontwikkelingsprogramma’s goedgekeurd voor in totaal 1,9 miljard euro!

In ruil voor de investeringen moeten de Afrikaanse landen de grenzen beter controleren en meehelpen uitgeprocedeerde migranten terug te nemen. Bijvoorbeeld door deskundigen naar Europa te sturen die migranten kunnen herkennen en terugsturen.

(RP: iedereen met een gezond verstand weet dat dit een wassen neus is! Afrika wil hun  Europese kip met de gouden eieren niet kwijt! En wij worden overspoeld met deze parasiterende Afrikaanse volkeren, die zich als konijnen voortplanten! “GRIP KRIJGEN?” Ze hebben in de voorgaande asielbesluiten geen enkele grip gehad, dus waarom nu wel?)

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2205161-eu-wil-grip-krijgen-op-migratie-afrika-wil-inkomstenbron-niet-kwijt.html