OVERBEVOLKING: DE ONDERGANG VAN EUROPA

 

De dreigende overbevolking is een tikkende tijdbom

Al jaren geleden gesteld: “Overbevolking is de grootste ramp die de wereld gaat treffen”! Zo oud als de wereld: “Veel onderdanen/volgelingen geeft veel macht+inkomen! Dictators van klein tot groot hebben dit altijd aan hun volgelingen opgelegd! (Veel kinderen = veel (kind)soldaten!)

Tot nog geen vijftig jaar terug drong de “Kerk” aan op het maken van “grote gezinnen”!
De westers democratische landen kwamen daar als eersten achter en mede door “gelijkberechtiging van de vrouw” (en vrije verkoop van “de pil”) daalde het gem. kindertal/gezin. Daardoor steeg ook de economische welvaart (welzijn) in de westerse landen!
Mede door hun technologisch(militaire) voorsprong leek er nog geen sprake van een “gevaar” als een 2de mogelijkheid : “De ondergang van het Romeinse Rijk” door grote aantallen “Barbaren+ Vandalen”, die uit waren op “onze westerse rijkdom”!

Echter de tweede- en derde wereld werd door “onze” media “lekker gemaakt” om naar ons toe te komen! De Islam als dictatuur drong al 1400 jaar aan “om zo veel mogelijk mohammedjes te produceren!” (Vrouwen waren totaal onmondig en absoluut KORAN-GEWETTIGD ondergeschikt aan de man!) Ergo, Islam-dictators stelden (na er eeuwenlang niet in geslaagd te zijn om de wereld met hun zwaard te veroveren) een halve eeuw terug (Khadaffi!) dat: “Het ongelovige westen niet met het zwaard zou worden onderworpen aan de Islam, maar nu via de buiken van de moslima’s!” EN … DAT ZIJN ZE GAAN DOEN!

Deze moedwillig gefokte overbevolking aan moslims in alle M.O. landen maakten deze landen “arm en onstabiel” . Dus … kwamen er (burger)oorlogen … dus ook “vluchtelingen”!
Allemaal jonge moslims, die door hun Islam-dictators “als zielige vluchtelingen” naar JUIST de lange tijd in vrede levende Noordwestelijke Europese landen werden doorgestuurd!
Deze leefden al jaren in hun sociaal vredelievende- en welvarende wereld, waardoor ze geen idee meer hadden hoe de werkelijke wereld om hen heen zich ontwikkelde.

En dat weten we nu! Het Nederlandse volk heeft nog steeds naïef en dwaas gekozen!

Frank de Vries