Meer vluchtelingen naar Nederland dan verwacht!

Het aantal vluchtelingen dat op dit moment arriveert in Nederland is groter dan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwachtte. Vanwege het grotere aantal opent het COA half januari 2018 een extra opvanglocatie in Wageningen. Op de locatie is plaats voor driehonderd mensen.

In Nederland verblijven op dit moment 21.140 asielzoekers, aldus het COA. In de centrale opvanglocaties wachten ongeveer 9.000 mensen op betere huisvesting. De doorstroom stagneert omdat moet worden gewacht op een gewoon huis.

Het COA heeft volgens een woordvoerder op meer plekken buffers om extra asielzoekers op te vangen als dat nodig is. De voormalige kantoren van een zuivelbedrijf aan de Bosrandweg in Wageningen waren eind 2016 al in gereedheid gebracht om asielzoekers te huisvesten. De locatie werd echter niet in gebruik genomen omdat het aantal vluchtelingen afnam.

De locatie in Wageningen is een eerste opvang waar asielzoekers terechtkomen nadat zij zich hebben aangemeld. Er is plaats voor alleenstaanden en gezinnen. Er zijn ook twintig woonunits voor mindervaliden. Voor kinderen is er een school. Het COA heeft ervoor gekozen om de locatie in Wageningen te openen, omdat die redelijk dicht bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Zevenaar is. Daar moeten de asielzoekers naartoe voor het vervolg van hun procedure. Het COA kan de opvang tot november 2021 blijven gebruiken.

Veruit de meeste asielzoekers in Nederland zijn op dit moment afkomstig uit Syrië (terwijl de oorlog daar al lang voorbij is!)

RP: EN DAN HEBBEN WE HET NOG NIET OVER DE KOMENDE (VERPLICHTE) DUIZENDEN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/12/571086-571086/