Robert Spencer: If the Islamic Republic is Falling, It’s Because of Trump!

Als de Islamitische Staat valt, is dit  vanwege Trump!

In 2009, Iran was swept by demonstrations, just as it is now. But at that time, the protesters were shouting “Allahu akbar,” and there was no indication that they wanted anything but reform of the Islamic regime, not the end of the regime itself. This time, however, the protesters have been chanting: “We don’t want an Islamic Republic!” “Clerics shame on you, let go of our country!” Some have even chanted: “Reza Shah, bless your soul!”

What has changed? Donald Trump.

Reza Shah was the Shah of Iran from 1925 to 1941 and the father of Mohammed Reza Pahlavi, the Shah who was overthrown in the Islamic Revolution in 1979. Reza Shah admired Turkey’s Kemal Ataturk and set Iran on a similar path of Westernization and secularization. In chanting this, the protesters are emphasizing that they do not just want economic reforms, as has been the line of the establishment media in the West. Nor do they want an Islamic Republic that is less corrupt. They don’t want an Islamic Republic at all.

Now why would Trump have anything to do with this? Because he has been singular among the leaders of the world, and the Presidents of the United States since 1989, in demonstrating his readiness to stand up to violent intimidation. President Trump has already made it clear in so many ways, most notably by recognizing Jerusalem as Israel’s capital. Clinton, Bush, and Obama all spoke about Jerusalem being the capital of Israel, but backed off from recognizing the fact as official U.S. policy, for fear that Muslims would riot and kill innocent people, and that such a recognition would jeopardize the chimerical and fruitless “peace process.”

For the people of Iran, with help from Donald Trump, this could just possibly be the dawning of a new era of freedom. Even if the regime remains in power this time, it has been shaken to its core. It cannot afford to be as openly repressive and bloodthirsty as the Chinese at Tienanmen Square. Not, we can hope, with Donald Trump in the White House!

Read the whole article here: 

https://www.jihadwatch.org/2018/01/robert-spencer-if-the-islamic-republic-is-falling-its-because-of-trump

=====================================================

Vertaling:

In 2009 werd Iran schoongeveegd door demonstraties, net als nu. Maar toen schreeuwden de demonstranten “Allahu Akbar,”  zij wilden toen niet anders dan de hervorming van het Islamitische regime, niet het eind van het regime zelf. Deze keer echter, schreeuwden de demonstranten: “Wij willen geen Islamitische Republiek!” “Geestelijken schande over u, laat ons land los!” Sommigen zongen zelfs: “Reza Shah, zegen uw ziel!” 

Wat is er nu veranderd? Donald Trump.

Nu waarom zou Trump hiermee iets te maken willen hebben? Omdat hij de enige is onder de leiders van de wereld en de presidenten van de Verenigde Staten sinds 1989, in het aantonen van zijn bereidheid om zich te verzetten tegen gewelddadige intimidatie. President Trump heeft dit al op verschillende manieren duidelijk gemaakt, met name door de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Clinton, Bush, en Obama spraken allen over Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, maar weigerden het feit te  erkennen dat dit het officiële beleid van de V.S. was, uit vrees dat moslims in opstand zouden komen en onschuldige mensen zouden doden, en dat deze erkenning het vruchteloze “vredesproces” in gevaar zou brengen. 

Voor de mensen van Iran zou dit, met behulp van Donald Trump, misschien het begin van een nieuw tijdperk van vrijheid kunnen zijn. Zelfs als het regime deze keer aan de macht blijft, is de kern aan het wankelen gebracht! Het kan zich niet veroorloven om zo openlijk repressief en bloeddorstig als de Chinezen op Tienanmen Square te zijn. Niet te hopen, met Donald Trump in het Witte huis!

Lees hier het hele artikel: https://www.jihadwatch.org/2018/01/robert-spencer-if-the-islamic-republic-is-falling-its-because-of-trump