In anderhalf jaar tijd ruim 8000 autobranden in Nederland!

Utrecht: 60 procent brandstichting!Kosten voor brandweer en verzekeraars: ruim 83 miljoen euro!

Nederland heeft te kampen met een serieus autobrandenprobleem. In heel 2016 en het eerste halfjaar van 2017 zijn er meer dan achtduizend autobranden geweest. In meer dan veertig procent daarvan heeft de politie een vermoeden van brandstichting. Uitgaande van een schatting van 40% brandstichtingen zijn dat 3200 in brand gestoken auto’s in anderhalf jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die ThePostOnline via een WOB heeft opgevraagd bij alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland en bij de Nationale Politie.

In 2016 was er landelijk sprake van 5484 autobranden, in de eerste helft van 2017 2623. Kosten voor brandweer en verzekeraars in anderhalf jaar tijd: ruim 83 miljoen euro.

In de provincie Utrecht blijkt in 2016 60 procent van de autobranden vermoedelijk aangestoken te zijn. In de eerste helft van 2017 voert Noord-Brabant de lijst aan met 56 procent vermoedelijke moedwillige brandstichtingen.

Friesland

Ook in Noord-Holland, Zeeland en Utrecht is er in 2017 bij meer dan de helft van alle autobranden een vermoeden van brandstichting.

RP: FACT! Nu kunnen ze wel roepen dat dit NIETS met de asieltsunami te maken heeft, maar ieder weldenkend mens weet, dat deze enorme escalatie van autobranden én de stijging van criminaliteit zo’n 3 jaar geleden is begonnen!

Geheugensteuntje: 2015: Met afstand het belangrijkste herkomstland van asielvragers in 2015 was, op een totaal van ruim 56.000 asielverzoeken en herhaalde verzoeken, Syrië (48% van de verzoeken), als gevolg van de Syrische burgeroorlog die in 2011 uitbrak. Andere belangrijke herkomstlanden waren dat jaar Eritrea (14%), Irak (6%), Afghanistan (4%), Iran (3%) en Somalië 2%

http://nieuws.tpo.nl/2017/12/29/in-anderhalf-jaar-tijd-ruim-8000-autobranden-in-nederland-utrecht-60-procent-brandstichting/

Lees ook: http://nieuws.tpo.nl/2017/11/15/infographic-autobranden-in-uw-provincie/