TERUGBLIK 2017: CRIMINALITEIT IN NEDERLAND 5 X HOGER!

Schokkend: 2017: in Nederland vijf keer zoveel criminaliteit als aan burgers wordt wijsgemaakt.

RP: Ook de etniciteit van de misdadigers wordt krampachtig verzwegen! Maar ieder weldenkend mens weet bliksemsgoed wie de oorzaak zijn van deze enorme stijging!

Kwetsbare wijken dreigen in handen van georganiseerde misdaad te vallen’

Het kabinet en minister van Justitie Ard van der Steur (VVD) spiegelen de burgers een veel rooskleuriger beeld voor van de criminaliteit in Nederland dan in werkelijkheid het geval is. De werkelijke criminaliteit in Nederland is zelfs vijf keer groter dan uit de officiële cijfers blijkt.

Maar door capaciteitsgebrek bij de opsporingsdiensten en daling van de aangiftebereidheid bij burgers en bedrijven, geven de cijfers niet weer wat de werkelijke omvang is van de misdaad. Dat schrijft Trouw op basis van een geheim rapport dat is opgesteld door de top van het OM en de politie voor het nieuwe kabinet na de verkiezingen in maart.

Duizelingwekkende aantallen

Terwijl minister Van der Steur (VVD) steeds benadrukt dat Nederland zoveel veiliger is geworden en de criminaliteit is afgenomen, zijn de werkelijke aantallen misdrijven duizelingwekkend: in 2015 werden ongeveer 4,5 miljoen delicten gepleegd, terwijl Van der Steur zich baseerde op ‘officiële cijfers’ van ‘slechts’ 960.000 delicten.

Opvallend genoeg gaat het dan ook over ernstige delicten die te maken hebben met drugs en vuurwapens. Het rapport stelt dat ‘de politie slechts een fractie van deze criminaliteit in beeld heeft’.

Aangifte zinloos

Dat die burger volkomen terecht geen enkel vertrouwen meer heeft in de politie blijkt wel uit de eveneens in het rapport gepubliceerde cijfers over de effectiviteit van aangiftes: met maar liefst 70 procent van de aangiftes die via internet worden gedaan gebeurt helemaal niets. Van de overige aangiftes verdwijnt 57 procent uiteindelijk in de prullenbak. Slechts een minderheid van de aangiftes leidt dus tot strafvervolging.

http://nieuws.tpo.nl/2017/01/13/schokkend-nederland-vijf-keer-zoveel-criminaliteit-dan-aan-burgers-wordt-wijsgemaakt/

Lees ook: BURGERS RAPPORTEREN TOENAME CRIMINALITEIT IN HUN BUURT:  

http://unitednews.sr/news/burgers-rapporteren-toename-criminaliteit-hun-buurt/