Europa het meest achterlijke continent van deze eeuw!

Hoe dom moet je zijn om jouw dodelijkste vijand uit te nodigen?

En hen ook nog te pamperen!