Onderzoek naar Nederlands drugsbeleid jarenlang gemanipuleerd!

WIJ WORDEN MASSAAL DOOR DE OVERHEID BELAZERD!

Na druk van hooggeplaatste ambtenaren op het ministerie van Justitie is een onafhankelijk onderzoeksrapport over regulering van de wietteelt in 2014 drastisch aangepast. De onderzoeksopdracht, rapportage en conclusies zijn zo beïnvloed dat het softdrugsbeleid van de minister van Justitie ondersteund werd, in plaats van bekritiseerd zoals onderzoekers feitelijk hadden vastgesteld. Dat blijk uit een interne klacht van een projectleider in handen van Nieuwsuur.

Het WODC concludeert in 2014 dat een overlastprobleem met coffeeshops dat het kabinet wil aanpakken, eigenlijk helemaal niet bestaat. Maar die conclusie ligt politiek te gevoelig, want hij ondermijnt het bestaande drugsbeleid.

De ambtenaren hebben de echte conclusie van de onderzoekers over de coffeeshops in politiek opzicht 180 graden weten te draaien. Of in de woorden van Brouwer: “Die conclusie was verdwenen.” (RP: gewoon in de doofpot gestopt!)

RP: er zo wordt niet alleen gemanipuleerd m.b.t. het drugsbeleid, maar met elk “onafhankelijk” onderzoek!   Lees  het bericht van Nieuwsuur waarin topambtenaren onafhankelijk onderzoek hebben beïnvloed om politiek wenselijke resultaten te krijgen in plaats van wetenschappelijke feiten.

 Bekijk de video!

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2206295-onderzoek-naar-nederlands-drugsbeleid-jarenlang-gemanipuleerd.html

Lees ook: https://eunmask.wordpress.com/2015/09/30/we-worden-massaal-belazerd-en-bedonderd/