Frans Timmermans wil een doorlopende Afrikaanse immigratie!

De Europese Dictator en Volksvernietiger

EU-apparatsjik Frans Timmermans wil structureel Afrikaanse immigratie
Structureel (oftewel: aan de lopende band!RP: Totdat Europa alleen bestaat uit Afrikanen! Er wonen namelijk meer dan 1 miljard mensen in Afrika, hetgeen  ongeveer een zevende is van de hele wereldbevolking! 

Het is bekend dat Timmermans een groot voorstander is om de grenzen open te zetten en miljoenen Afrikanen naar Europa toe te halen, via een zogenoemde legale immigratieroute, zonder dat de Europeanen hier enige democratische inbreng over hebben. (RP: Dus ook niet over de voorgenomen gigantische aantallen!)

Topfunctionaris van de Europese Unie Frans Timmermans laat in aanloop van de komende immigratie-top van 14 december met regelmaat van zich horen. Volgens hem moet er een structureel immigratiebeleid komen, want “Migratie blijft een permanent element van het leven”. Ook moet er volgens de EU-apparatsjik een veelomvattende aanpak van de immigratiestromen komen. 

https://re-act.be2017/12/09/eu-apparatsjik-frans-timmermans-wil-structureel-afrikaanse-immigratie/

RP: Ik vraag me toch ernstig af of de Europese bevolking niet een tekort heeft aan hersencellen, om  dit soort volksvernietigers ongestoord hun gang te laten gaan ten koste van hun eigen overleving!