Rutte III ondermijnt eigen experiment met Staatswiet!

100 Miljoen euro reserveert het nieuwe kabinet Rutte III voor zijn zogeheten ‘Ondermijningswet’, een nogal megalomaan deltaplan tegen de georganiseerde criminaliteit. Daar steekt de 1 miljoen die het wil investeren in een kleinschalig experiment met gedoogde wietteelt nogal flets tegen af. Mr. Maurice Veldman voorspelt dat het door deze wanverhouding helemaal niets wordt met het in goede banen leiden van de cannabismarkt.

Het nieuwe kabinet presenteerde dinsdag het Regeerakkoord. De Wietwet van Vera Bergkamp (D66) wordt voorlopig in de koelkast gezet. In plaats daarvan vindt de komende jaren een experiment plaats om in maximaal tien gemeenten wiettelers te gedogen voor de verkoop aan coffeeshops. Eén partij zal daarbij de staatswiet produceren.

Het idee is om wiet onder Staatstoezicht te telen. Dat is wat iedereen al meer dan 40 jaar roept dus daar kan niemand tegen zijn. Maar veel geld is er niet om deze doorbraak te bereiken. Het kabinet reserveert een schamele 1 miljoen euro voor het experiment waaraan maximaal tien gemeenten kunnen deelnemen.

100 miljoen euro daarentegen gaat naar Justitie voor de eveneens nieuwe ‘Ondermijningswet’ om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Daarmee heeft het kabinet vooral de groepen in het vizier die op grootschalige wijze cannabis telen. Dat is dus dezelfde georganiseerde misdaad die Justitie zelf al meer dan 40 jaar in het zadel heeft geholpen. Die krijg je ook met een premie van 100 miljoen echt niet weg.

Justitie denkt langs de kaders zoals ze zelf is georganiseerd. Maar degene die ze probeert te bestrijden heeft zich op totaal andere wijze ingericht. Hennepteelt is zo lucratief geworden dat deze illegale praktijk zich naadloos heeft aangepast aan de achterhaalde repressiemethoden van Justitie. Vooruitlopen en vooruitzien, dat is het credo in hennepland. Evalueren, discussiëren en achteruit kijken is wat er bij Justitie gebeurt. Een weinig opwekkend scenario voor de overheid.

https://www.cnnbs.nl/mr-veldman-rutte-iii-ondermijnt-eigen-experiment-staatswiet/

RP: Zoals ik al vele malen heb geschreven: De zgn. “criminele” wiethandel is een onderdeel van het Staats-zelfverrijkings programma! Een effectief GRATIS geneesmiddel (o.a. tegen kanker) verbieden, zodat de schatrijke Farmaceutische industrie andere peperdure (ineffectieve) medicijnen/behandelingen kan verkopen. En nu het volk dit doorheeft, gaat de Staat dit overal groeiende effectieve geneesmiddel begrensd ‘legaliseren’ om het zelf weer met Vette Winst te verkopen! Dit zijn je reinste Maffia-praktijken!