(OPROEP) NEDERLAND UIT DE EU!

ndbo-banner
AANKLACHT LANDVERRAAD: M. RUTTE, J.P. BALKENENDE & R. LUBBERS.

rutte.verraad1

Beste Nederlanders,

Dankzij onze Premiers M. Rutte, J.P. Balkende, R. Lubbers zijn er verschillende Europese verdragen ondemocratisch ondertekend, waardoor Nederland stelselmatig is ontmanteld en onder een ongekozen vreemde heerschappij/dictatuur (EU) is gebracht. Zonder enige volksraadpleging is de Nederlandse soevereiniteit opgeheven. Onder dwang moet het Nederlandse volk nu de ongekozen EU-dictatuur financieren “met belastinggelden”. AANKLACHT LANDVERRAAD (Artikel 93 SR) TEGEN:

1. M. Rutte (VVD):

 * De Nederlandse bevolking wordt in gijzeling gehouden door middel van het weigeren van een Nexit-Referendum, zodat er niet democratisch gekozen kan worden voor het opheffen van de Nederlandse soevereiniteit aan een vreemde heerschappij. (Nederland is niet alleen van M. Rutte & zijn vriendjes!)

 * Het ondertekenen en overdragen van macht aan een vreemde heerschappij (EU) door het oprichten van een Europees leger.

 * Het erkennen van een vreemde ongekozen heerschappij en het uitvoeren van illegale EU-wetten in Nederland.

 * Het samenspannen met een vreemde heerschappij om de komende jaren de Nederlandse soevereiniteit verder op te heffen.

 2. J.P. Balkende (CDA):

 * In 2005 is in Nederland met 62 % tegen de Europese Grondwet gestemd en door Balkende-II bindend aangenomen. In 2007 tekende Premier J.P. Balkende dus onrechtmatig “Het Verdrag van Lissabon”, die voor 96% dezelfde tekst bevat als de Europese Grondwet. Met “Het Verdrag van Lissabon” is de macht van wetsbepalingen en daarmee de Nederlandse soevereiniteit, overgedragen aan een vreemde heerschappij (de EU).

3. R. Lubbers (CDA):

 * Zonder toestemming van de Nederlandse bevolking zijn in 1992 de eerste stappen gezet om de Nederlandse soevereiniteit onder vreemde heerschappij te brengen en de afschaffing van de Nederlandse Gulden. In 1992 tekende Premier R. Lubbers “Het Verdrag van Maastricht”; dit heeft geleid tot de oprichting van een Europese politieke Unie en de invoering van de Euro. (De E.E.G. werd omgevormd tot de E.U).

 * Zonder toestemming van de Nederlandse bevolking is in 1997 “Het verdrag van Amsterdam” getekend, hiermee werden meer bevoegdheden voor besluitvormingen overgedragen aan een vreemde heerschappij (de EU).

PS. De Acte van Verlatinghe 1581 is onze NEXIT-TICKET en verklaart het Nederlandse volk vrij en soeverein met het recht om tirannie (EU) te verstoten. Tijdens de troonhuldiging 2013 heeft Koning Willem-Alexander de Acte van Verlatinghe erkend als de “geboortakte van Nederland”. Elke rechter in Nederland moet de Acte van Verlatinghe erkennen in naam van de Koning!

Het invoeren van de Euro en de toetreding tot de EU heeft alleen maar ellende gebracht; Terreurdreigingen, Bankencrisis, Bouwcrisis, Eurocrisis, Vluchtelingen-/migrantencrisis, Verhoging van criminaliteit, No-Go zones in Europese steden, MH17, Extreme corruptie & belangenverstrengelingen enz.

 Vele Nederlanders zijn hierdoor in de schulden beland, de WAO-leeftijd is verhoogd, de Zorgstaat is afgeschaft met een verplichte “illegale” zorgverzekering (Petitie klik hier), ouderenverwaarlozing, pensioenen verdampen enz.

 ZIE OOK OPROEP AANGIFTE LANDVERRAAD: Minister K. Ollongren & Wethouder S. Kukenheim (D’66)

 #LANDVERRAAD

 STEUN ONZE COLLECTIEVE AANKLACHT! (KLIK HIER VOOR AANMELDEN)

http://bondoverheidszaken.nl/nexit!%20oproep%20aanklacht%20landverraad%20m.%20rutte/index.html