Energienota stijgt veel harder dan kabinet beweerde!

HOE WIJ WEER WORDEN BELAZERD DOOR DIT GRAAIKABINET!

De belasting op de energienota stijgt voor veel consumenten deze kabinetsperiode meer dan het kabinet eerder beweerde. Een gemiddeld huishouden gaat volgens nieuwe berekeningen van het kabinet tot 2021 161 euro meer taks over de energienota betalen. Volgens Vereniging Eigen Huis is de schade zelfs 260  euro.

Elsevier Weekblad Belasting berekende (op basis van inschattingen van energieverbruik) dat een echtpaar in een vrijstaand huis in 2021 ruim 360 euro per jaar duurder uit is.

De twee bewoners van een hoekhuis gaan ruim 285 euro per jaar meer betalen aan belastingen. Daarbij is ook uitgegaan van het huidige verbruik, en niet van een daling.

Over stroom en gas zelf moet ook 21 procent BTW betaald worden. Het gaat bij een gemiddeld huishouden in 2017 om nog eens 90 tot 95 euro.

Lees ook: De fiscale maatregelen van Rutte III op een rij

https://www.elsevierweekblad.nl/domein/belasting/belasting/achtergrond/2017/11/energienota-schiet-omhoog-door-milieutaks-560372/?utm_source=Basedriver&utm_medium=Belasting-nieuwsbrief