ISIS KAAPT RADIOZENDER IN ZWEDEN!

In Malmö hebben aanhangers van ISIS een radiozender gekaapt en van daaruit een half uur lang ISIS-propaganda laten uitzenden. Zweden staat compleet op de rand van omvallen.
Contra magazine
Volgens een bericht is het “onbekenden” gelukt om 30 minuten lang bij de radiozender “Mix Megapol” in Malmö om ongeveer 08.30 uur ´s morgens afgelopen vrijdag ISIS-propaganda te laten uitzenden. Er werd een rekruteringslied van ISIS, “Voor de zaak van Allah”, in plaats van een hit-mix uit de jaren-80, de jaren-90 en de beginjaren 2000 uitgezonden.

In een persuitzending verkondigde de marketingdirecteur van de zender, Jakob Gravestam, dat men “dit voorval aan de politie en aan de Zweedse post- en telecom-autoriteit” zou melden. Hij bevestigde ook dat het ongeveer drie minuten durende propagandalied van ISIS in totaal een half uur lang achter elkaar werd afgespeeld. Daarin worden mensen uit het Westen ertoe opgeroepen om toe te treden tot ISIS en daarvoor maagden in het paradijs te krijgen.

Zweden wordt zienderogen een “failed state”, waarin steeds meer “No-Go-Areas” ontstaan en de immigranten – overwegend uit het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika – de controle overnemen. Dit wordt ook duidelijk aan de hand van de door Eurostat voorspelde bevolkingsontwikkeling in Zweden tot 2080: volgens Eurostat (grafiek) zou het aantal inwoners in het Scandinavische land tot 2080 met bijna de helft naar 14,4 miljoen mensen toenemen. Als je bedenkt dat het aantal etnische Zweden (dus zonder migratieachtergrond) op dit moment ongeveer 8 miljoen mensen bedraagt en dat dit aantal tot het jaar 2080 gemakkelijk naar 6,5 miljoen zou kunnen afnemen, dan kun je je voorstellen hoe het er bij een verhouding van ongeveer 6,5 tegen 7,9 miljoen in het land zal uitzien – vooral gezien het feit dat de Zweden gemiddeld duidelijk ouder zijn dan de immigranten.

Bron: www.contra-magazin.com
Door: Michael Steiner

Vertaald uit het Duits door:E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2017/11/12/zweden-isis-propagandalied-op-de-radio/