Voortgang Sleepwet Referendum

Referendum Sleepwet

 


407.582 keer getekend!


Hier kunt u zien wie dit referendum steunt.

De sleepwet

De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel sleepwet, geeft een uitbreiding van de middelen die de diensten (AIVD en MIVD) mogen inzetten. De grootste veranderingen zijn:

  • Er mag een zogenaamd “sleepnet” worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon in woont.

  • Alle geautomatiseerde apparaten mogen gehackt worden. Denk bijvoorbeeld aan uw telefoon, computer of smart-tv.

  • Er mag een geheime DNA-databank aangelegd worden waar iedereen in terecht kan komen.

  • Verzamelde data mag met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden, ook zonder deze eerst geanalyseerd te hebben.

Instanties als de Raad van State, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en verscheidene wetenschappers hebben al hun zorgen geuit over deze wet. De wet is op 11 juli aangenomen door de Eerste Kamer.

De gehele wet is hier te vinden.
Voor een uitgebreidere argumentatie over de wet kunt u bijvoorbeeld kijken op geensleep.net.

Aanvraag referendum

Deze website is opgezet om de aanvraag van een referendum makkelijker te maken. Dit initiatief is ontstaan aangezien er veel negatieve gevoelens bestaan over deze wet onder de Nederlanders. Er is geen enkele instantie of politieke beweging aan verbonden. Omdat de sleepwet dusdanig grote gevolgen heeft voor de vrijheid van burgers zou deze niet zonder een referendum aangenomen mogen worden.

Voor een succesvolle aanvraag dienen 300.000 handtekeningen opgehaald te worden voor 16 oktober. Deze verzoeken kunnen als formulier per post verstuurd worden. Om u te helpen en om postzegels te besparen, hebben we een eigen formulier ontworpen. Wij printen dan de papieren versie van het kiesraadformulier en overhandigen die aan de kiesraad. Dit formulier is beschikbaar tot en met 14 oktober.

Het originele formulier en verdere informatie is te vinden op de site van de kiesraad.


Dit referendum wordt gesteund door

https://sleepwet.nl/

referendum.sleepwet