Brievencompetitie: ’Politici maken Wilders belachelijk’

Het gevaar van dubbele paspoorten (en één loyaliteit) is in het verleden door de PvdA onderschat, gezien de Turkse leden van de Denk-fractie. Dat Geert Wilders hierop wijst en tevens op de verworvenheden van de moslimcultuur, maakt hem tot een ‘bedreiging’ van de gevestigde orde die liever wegkijkt.

Met open mond van verbazing heb ik geluisterd naar de fractieleiders in hun reactie op het betoog van Geert Wilders.

  • De Nederlanders van Nederlandse afkomst voelen zich precies zoals Wilders het zegt.

  • De Nederlanders van Nederlandse afkomst denken precies zoals Wilders het verwoordt.

  • De Nederlanders van Nederlandse afkomst worden niet gehoord en niet begrepen.

Willens en wetens blijven de politici zich tegen hem keren en belachelijk maken. Wat een stinkende arrogantie.

L. Moraal

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1028635/brief-1-politici-maken-wilders-belachelijk

Nederland 2020

RP: niet alleen arrogant, maar ook gevaarlijk! Want nóg gevaarlijker dan de islam is de linkse politiek in dit land. Nederland zit in de wurggreep van de socialist, die de macht heeft in alle gelederen van onze maatschappij: de kranten, de publieke tv, de vakbonden, het bestuur , etc. van Nederland. Hun grote islam-voorliefde en -tolerantie zal dit land ten onder brengen!