De grote goocheltruc van Rutte III

En het volk trapt er met ogen open in!

Toen hoogleraar economie Bas Jacobs voor De Correspondent het regeerakkoord analyseerde, kon hij niet vinden hoe het kabinet lasten verlaagt zonder banen te scheppen, en ook niet hoe het centrum-rechts kabinet de inkomensverschillen verkleint. Hij dook onder de motorkap van het akkoord en ontdekte wat het kabinet verhult.

Ik kon er geen chocola van maken, de doorrekening van het regeerakkoord. De aanwijzingen voor gegoochel met cijfers stapelden zich intussen op. Na een analyse weet ik wat Rutte III werkelijk doet met de belastingen, overheidsfinanciën én de ongelijkheid.

Bij de analyse: “Bekijk hier de doorrekening van het regeerakkoord door het CPB”, de doorrekening van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau (CPB), vielen me drie dingen op:

Hoe kan het dat door de belastingplannen van Rutte III de structurele werkgelegenheid met nul (!) toeneemt, terwijl er 6,4 miljard euro aan lastenverlichting wordt gegeven?

Hoe kan het dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn verbetertdoor het beleid ná 2021, terwijl er toch betrekkelijk weinig wordt hervormd onder Rutte III?

de belangrijkste conclusies:

  • Door de belastingverschuiving gaan de belastingen alleen tijdelijk omlaag.Maar aangezien de tarieven op lange termijn ongeveer gelijk blijven, leveren de belastingplannen geen bijdrage aan hogere structurele werkgelegenheid.

  • Door de belastingverschuiving kan Rutte III in de doorrekening verbloemen dat het nauwelijks hervormingen doet die de overheidsfinanciën op lange termijn verbeteren. Als je de belastingverschuiving uit de sommen haalt, blijken de hervormingen van Rutte III namelijk een bijna verwaarloosbaar effect te hebben op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn.

  • Door de belastingverschuiving nemen de inkomensverschillen tijdens de regeerperiode fors toe. Structureel maakt dat niet uit voor de inkomensongelijkheid. Die toename was ook opgetreden als de tarieven pas veel later waren verlaagd. Maar Rutte III neemt ook maatregelen die de inkomensverschillen, ook structureel, weer verkleinen, zoals een hogere heffingskorting en arbeidskorting. Daardoor lijkt het alsof Rutte III de inkomensverschillen kleiner maakt. Maar het nettoresultaat van versnelde invoering van de twee schijven en alle andere maatregelen is dat de inkomensverschillen ruwweg gelijk blijven.

Marc Chavannes Correspondent Politiek

Lees hier het hele (omvangrijke) artikel

https://decorrespondent.nl/7513/opeens-zag-ik-het-de-grote-goocheltruc-van-rutte-iii/1314036344379-17927578

Als je alles hebt gelezen, kun je zien dat de hervormingen van Rutte III de houdbaarheid van de overheidsfinanciën na 2021 nauwelijks verbeteren. En dan zie je nl.  dat er GEEN forse inkomensnivellering plaatsvindt. ‘Dat is logisch,’ zou Johan Cruijff hebben gezegd!