U blijft onder Rutte III tot 55,5 procent belasting betalen!

En hier heb  ik een slim foefje voor gevonden!

De invoering van twee lagere belastingtarieven door de nieuwe coalitie maakt geen eind aan een grote ergernis van veel werkenden. Over extra verdiende euro’s blijven zij meer belasting betalen dan over de rest van hun salaris.

De officiële tarieven moeten de komende kabinetsperiode flink dalen. In plaats van vier schijven komen er twee belastingschijven voor werkenden. Voor gepensioneerden gelden aparte tarieven.

In de eerste schijf, waarin het grootste deel van de belastingplichtigen valt, wordt het tarief 36,93 procent. Nu betalen middeninkomens tot 40,8 procent. Het nieuwe toptarief, dat begint bij 68.600 euro, wordt 49,5 procent. Nu is dat 52 procent.

Werkenden met een inkomen tussen 68.600 en 110.000 euro, hebben straks te maken met een tarief over extra verdiensten (marginaal tarief) van 55,5 procent. Dat blijkt uit een eerste analyse van de cijfers.

Voor deze groep lijkt er ten opzichte van de huidige situatie, ondanks alle geluiden over lagere lasten, niet zo veel te veranderen: bij het huidige toptarief van 52 procent moeten ze over extra inkomsten 55,6 procent betalen.

Heffingskortingen
Ook middeninkomens zijn niet verlost van de hogere marginale tarieven. Nu betalen zijn bij een formeel belastingtarief van 40,8 procent over extra euro’s tot ruim 49 procent belasting.
Zij vallen straks in het tarief van 36,93 procent. Over extra euro’s betalen ze meer: het percentage kan oplopen tot 48,7.

Extra werken
Hoge belastingtarieven maken het voor werkenden minder interessant om meer of extra uren te gaan werken.
Het Centraal Planbureau concludeerde afgelopen week al dat de fiscale maatregelen uit het regeerakkoord ‘per saldo geen effect hebben op de structurele werkgelegenheid’

http://www.elsevierweekblad.nl/belasting/achtergrond/2017/10/rutte-iii-tot-555-procent-belasting-550653/

RP: En lees hier “het addertje onder het gras” Je verlaagt de inkomstenbelasting, maar vervolgens haal je dat geld — plus een beetje extra, natuurlijk — weer terug door de BTW te verhogen. Met andere woorden, niemand heeft ook maar IETS aan die belastingverlaging van de inkomstenbelasting. Natuurlijk is het meest trieste hieraan dat niemand hiervoor gestemd heeft. VVD en CDA beloofden Belastingverlagingen!  

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/09/verbroken-beloftes-rutte-3-gaat-belastingen-verhogen-te-beginnen-met-de-btw/