Is Belasting diefstal?

“Belasting is diefstal” is een vaak gebruikte slogan. Het vangt het sentiment dat we de Staat aan hetzelfde moraal dienen te houden als niet-gouvernementele personen, organisaties en instanties.

1. Waarom belasting misschien een vorm van diefstal is

Stel dat ik een liefdadigheidsinstelling heb opgericht die de armen helpt. Maar niet genoeg mensen contribueren vrijwillig naar mijn liefdadigheidsinstelling en als resultaat blijven de armen dus hongerig. Ik besluit dat probleem op te lossen door welgestelde mensen op straat aan te houden, een pistool tegen ze aan te drukken, en hun geld op te eisen. Ik stort dat geld vervolgens op de rekening van mijn liefdadigheidsinstelling, en de armen zijn erna zowel gevoed als gekleed.

In dit scenario zou ik een dief genoemd worden. Waarom? Het antwoord lijkt te zijn: omdat ik het eigendom van anderen afneem zonder hun toestemming. De cursieve zin lijkt gewoon te zijn wat “diefstal” is. “Nemen zonder toestemming” omvat het nemen door middel van een dreiging van machtsuitoefening op anderen, zoals in dit voorbeeld. Dit feit verandert niet door wat ik erna met dat geld doe. Je zou niet zeggen, “Oh, je gaf het geld aan de armen? In dat geval was het ontnemen van andermans geld toch geen diefstal.” Nee; je zou kunnen stellen dat het een sociaal bevorderlijke vorm van diefstal was, maar het was nog steeds diefstal.

De Staat
Vergelijk nu het geval van belasting heffen. Wanneer de Staat de burgers “belast” betekent dit dat de Staat geld eist van elke burger, onder dreiging van geweld: als je niet betaalt, zullen bewapende gehuurde agenten je meenemen en in een kooi stoppen. Dit lijkt een helder geval van het zonder toestemming nemen van andermans eigendom. Dus is de Staat een dief. Deze conclusie verandert niets door het feit dat de Staat het geld gebruikt voor goede bedoelingen (als dat het geval zou zijn). Dat maakt van belasting heffen weliswaar een sociaal bevorderlijke soort diefstal, maar het is nog steeds diefstal.

2. Drie tegenargumenten
Veel mensen zijn terughoudend om belasting heffen diefstal te noemen. Hoe men dit kan vermijden te zeggen? Lees de drie onderstaande argumenten die iemand zou kunnen gebruiken, samen met de meest voor de hand liggende reacties.
Eerste argument

Belasting heffen is géén diefstal omdat burgers hebben afgesproken belastingen te betalen. Dit is onderdeel van een ‘sociaal contract’, wat een soort overeenkomst is tussen burgers en de Staat waarbij de burgers afspreken om belastingen te betalen en de wet te volgen in ruil voor bescherming van de Staat. Door gebruik te maken van de diensten van de Staat (zoals wegen, scholen en politie), en door te verblijven in Staatsgebied, geef jij aan dat jij het sociaal contract accepteert.
eactie op het eerste argument

Er is simpelweg géén contract. De Staat heeft nog nooit zo’n contract opgemaakt en aangeboden, noch heeft iemand zo’n contract ooit ondertekend.

Maar toch, het gebruik maken van Staatsdiensten zou instemming om te betalen voor die diensten kunnen impliceren, als de mensen die géén gebruik maken van die diensten er niet voor hoefden te betalen. Maar eigenlijk dwingt de Staat burgers te betalen voor die diensten, of ze daar nou gebruik van maken of niet. Daarom zegt het feit dat je gebruik maakt van Staatsdiensten niets over of je nou wel of niet akkoord gaat met belastingen betalen.

Door in “Staatsgebied” te verblijven geeft ook niets aan over de eventuele instemming omtrent voornoemd sociaal contract. Dit komt omdat de Staat niet al het land bezit en claimt als “Staatsgebied”; dit land is eerder en voornamelijk eigendom van private individuen. Als ik land bezit waar andere mensen gebruik van maken mag ik eisen dat ze mij ofwel betalen of ophoepelen. Maar als ik mensen zie op hun land, mag ik niet eisen dat zij mij betalen of moeten ophoepelen. Wanneer ik dat doe, ben ik een dief. Op dezelfde wijze, wanneer de Staat eist dat wij geld betalen of anders ons land moeten verlaten, gedraagt de Staat zich als een dief.

Tweede argument
De Staat kan geen dief zijn, want het is de Staat die eigendomsrechten bepaalt door middel van wetten. De Staat kan simpelweg wetten maken die eisen dat het geld dat jij moet betalen niet eens van jou is; het is het geld van de Staat.

Lees hier het hele artikel:
https://mondiaalnieuws.com/is-belasting-diefstal/