De Leugen regeert

To say that the media is
controlled is not just an
understatement, it misses
the point. The function of
mainstream news is not to
Inform but to Control.

Om te zeggen dat de media gecontroleerd
wordt, is niet alleen een understatement,
het mist de kern. De functie van de
mainstream media is niet om te Informeren
maar om te Controleren.

Iedereen met een normaal functionerend stel hersens  weet dit!

Anyone with a normal functioning set of brains knows this!