De islamitische toekomst van Europa!

Stop de leugens – Stop de goedgelovigheid!

Door: Guy Millière, Professor at the University of Paris. 

De islamitische toekomst van Europa!

  • De Europese leiders hebben de transformatie van delen van hun landen in vijandelijke gebieden goedgekeurd. Zij zien in dat er een demografische ramp plaatsvindt. Zij beseffen dat Europa in twee of drie decennia zal worden geregeerd door de islam.

  • Tien jaar geleden, toen hij beschreef wat hij ‘de laatste dagen van Europa’ noemde, zei de historicus Walter Laqueur dat de Europese beschaving stervende is en dat alleen oude monumenten en musea zullen overleven. Zijn diagnose was te optimistisch. Oude monumenten en musea zullen misschien wel vernietigd worden. Kijk alleen maar naar wat de black-hooded-supporters van “Antifa” – een “antifascistische” beweging, waarvan de acties volledig fascistisch zijn – doen met standbeelden in de Verenigde Staten.

  • De terroristische aanslag in Barcelona heeft dezelfde reactie gekregen als alle grootschalige terroristische aanslagen in Europa: tranen, gebeden, bloemen, kaarsen, teddyberen en plechtige verklaringen dat “islam vrede betekent”. Toen mensen bijeenkwamen om strengere maatregelen te eisen tegen de toenemende invloed van het islamisme over het hele continent, werden ze geconfronteerd met een “antifascistische” protestbijeenkomst. Moslims organiseerden een demonstratie om de islam te verdedigen; zij beweerden dat moslims die in Spanje wonen de “voornaamste slachtoffers” van terrorisme zijn. De voorzitter van de Spaanse Federatie van Islamitische Religieuze Genootschappen, Mounir Benjelloun El Andaloussi, sprak over een “samenzwering tegen de islam” en zei dat terroristen “instrumenten” van islamofobische haat waren. De burgemeester van Barcelona, Ada Colau, jammerde voor de camera’s en zei dat haar stad een “open stad” zou blijven voor alle immigranten. De specialisten praatten elkaar na dat de Europeanen gewoon maar moeten leren leven met de dreiging van een wijdverspreide slachting. Ze hebben geen enkele oplossing aangeboden. Voor de zoveelste keer hebben velen gezegd dat terroristen geen echte moslims zijn – en dat de aanvallen “niets te maken hebben met de islam”.

  • In heel Europa worden uitdrukkingen van woede zorgvuldig gemarginaliseerd. Oproepen tot mobilisering, of welke serieuze verandering in het immigratiebeleid dan ook, komen alleen van politici die minachtend worden omschreven als “populist”.

Opiniepeilingen laten zien dat de Europeanen pessimistisch zijn en dat zij denken dat de toekomst er somber uit zal zien. Uit opiniepeilingen blijkt ook dat de Europeanen niet langer vertrouwen hebben in degenen die hen regeren, maar zij hebben het gevoel dat hen geen keuzemogelijkheid wordt gelaten.

Deze verschuiving in hun leven heeft in zeer korte tijd, in minder dan een halve eeuw, plaatsgevonden. Voorheen waren in West-Europa slechts enkele duizenden moslims aanwezig – meestal geïmmigreerde arbeiders uit vroegere Europese kolonies. Zij zouden tijdelijk in Europa blijven, dus werd aan hen nooit gevraagd om te integreren.

Het aantal bedroeg al snel honderdduizenden, toen miljoenen. Hun aanwezigheid was permanent geworden. Velen werden staatsburgers. Toen hen gevraagd werd te integreren, gebeurde het ondenkbare: de meesten lijken zich in de eerste plaats als moslim te beschouwen.

Europese leiders lieten na hun eigen beschaving te verdedigen. In plaats daarvan zeiden ze dat naar alle culturen op dezelfde manier moest worden gekeken. Zij lijken zich gewonnen te hebben gegeven.

Antiterrorisme specialisten, die op televisie geïnterviewd werden, hebben gezegd dat de aanvallen, die op het continent in een steeds sneller tempo worden uitgevoerd, dodelijker zullen worden! 

RP: Bovenstaande is slechts het topje van  de ijsberg! Weldenkende burgers/lezers: “Ik heb hier decennia lang al voor gewaarschuwd! Laat u niet naar de slachtbank voeren!”

Lees hier het hele artikel:  https://nl.gatestoneinstitute.org/10999/europa-islamitische-toekomst