De islam accepteren, of moslims integreren?

De tegenstelling waar Rutte III bang voor is!

De Libanese islamdeskundige en politicoloog Antoine Sfeir legt op overtuigende wijze een kernprobleem bloot tussen de islam en de westerse samenleving. Er is een dubbelzinnigheid die de Europese regeringsleiders niet onder ogen durven te zien, namelijk de tegenstelling tussen de islamitische ideologie en de democratie. De islam zomaar accepteren vergelijkt Sfeir met republikeinen vragen de monarchie te aanvaarden. In beide gevallen gaat het om een ideologie die zo omvattend is dat het geen andere staatsvorm naast zich duldt. In elk geval geen staatsvorm waar de burgers keuzevrijheid, – zoals vrijheid van godsdienst of vrijheid om atheïst te zijn -, hebben en zelf hun wetten kiezen.

Er zijn grote spanningen tussen de westerse wereld en de moslims. De ene terroristische aanslag volgt op de andere. Politie en inlichtingendiensten doen voortreffelijk werk, maar het is onmogelijk alle aanslagen te voorkomen. Volgens Antoine Sfeir lijkt ISIS overwonnen op het slagveld, maar dit is niet het geval in de geesten van de aanhangers. Die zijn nu over de gehele wereld verspreid.

Daarnaast zijn er veel imams die nauwelijks opgeleid zijn en vooral criminele jongeren, die niets te verliezen hebben, kunnen rekruteren voor de jihad. Deradicalisering lukt niet of nauwelijks. In de gevangenissen wordt de radicalisering versterkt. Volgens Sfeir kan deradicalisering slechts lukken door overdracht van kennis, door mensen die de islam goed kennen.

Religie en macht
De essentiële vraag die volgens Sfeir gesteld moet worden is of we de islam zullen accepteren of dat we van de moslims zullen verwachten dat zij zich integreren in de westerse, democratische samenleving. Een tussenweg is er niet, want de islam is een religie die zowel spiritueel als werelds is. Tolerantie werkt hier niet, want de islam is uit op wereldoverheersing en heeft een eigen, goddelijke wetgeving. De islam claimt daarom de macht, terwijl in onze seculiere landen religie niet kan samengaan met macht.

Geert Wilders had gelijk te wijzen op het ontbreken van het woord ‘islam’ in de regeringsverklaring van Rutte III. Dit wijst namelijk op wegkijken en op angst. Deze angst leidt tot toenemende polarisatie.

wilders citaat2

Er is een verovering gaande. Het westen verliest geleidelijk
de controle over haar eigen land

Overal, waar de Islam een voet aan de grond heeft gekregen, heeft het enorm veel menselijk lijden gebracht!

Lees hier het hele artikel:
http://politiek.tpo.nl/2017/10/15/islam-accepteren-moslims-integreren/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=91