(TIP) Hulp bij aangifte, wanneer Politie weigert!

Beste Nederlanders,

Veel mensen schijnen weggestuurd te worden en vervolgens doorverwezen te worden naar het burgerlijk recht, wanneer zij een aangifte van strafbare feiten willen indienen bij het Politiebureau. De Politie verwijst graag naar burgerlijk recht vanwege de werkdruk, maar nog belangrijker het burgerlijk recht is een belangrijk verdienmodel voor de rechtbank en advocatuur! In het strafrecht start het OM namelijk de rechtszaak en bij burgerlijk recht heeft u gerechts-/griffierkosten en vaak een advocaat nodig.
De Politieagent mag nooit een rechtsgang belemmeren als wetshandhaver gezien hij een ambtsplicht heeft, die hij niet mag schenden en u heeft altijd het recht om zelf de rechtsgang te bepalen die u wenst. Justitie & OM zijn simpelweg verenigingen die niet mogen bepalen wat wel of niet strafbaar is, alleen een onafhankelijk Rechter beslist namelijk of er een strafbaar feit is gepleegd.

TIP: Stappenplan aangifte:

1. Maak eerst een afspraak voor een aangifte bij de Politie via 0900-8844, bij telefonische weigering sta erop dat u wenst aangifte te doen met het recht op rechtsgang die u zelf wens te bepalen, bij een onafhankelijke Rechter die beslist of er sprake is van een strafbaar feit.

2. Vul van te voren in eigen woorden uw aangifte in op geschrift en dien de aangifte in bij de betreffende Politieagent tijdens de afspraak.

3. Wanneer u dus van mening bent dat er een strafbaar feit is gepleegd en u krijgt geen medewerking van de betreffende Politieagent dan dient u naar zijn dienstnummer te vragen.

4. Vervolgens wijst u de desbetreffende Politieagent op zijn ambtsplicht die hij schend met het belemmeren van de rechtsgang als wetshandhaver en dat alleen een onafhankelijke Rechter beslist of er strafbare feiten zijn gepleegd.

5. Wanneer er nog steeds een weigering van aangifte plaatsvindt, dan stuurt u de aangifte naar de desbetreffende Hoofdofficier van Justitie (OM) in uw eigen regio. Ook kunt tevens een klacht indienen van de weigerende Politieagent, wegens het schenden van zijn ambtsplicht en integriteitswet.

6. Als OM ook weigert tot vervolging van de strafbare feiten van uw aangifte, dan kunt u een artikel 12 procedure starten. Hierin stuurt u de aangifte met de afwijzingsbrief van het OM direct naar de Strafrechtbank, met een verzoek tot vervolging van uw strafrechtszaak.

Wij hopen u voldoende te hebben geholpen en blijf ons volgen voor meer belangrijke tips, uit belang voor een eerlijkere samenleving. Voor gerechtelijke procedures bij maatschappelijke belangen, sluit u dan aan bij het collectief van de Nationale Bond voor Overheidszaken. (WORD LID & STEUN HET COLLECTIEF)

* (VOLG ONS OP FACEBOOK) Volgende week onthullen we de illegale samenzwering & zwendel m.b.t. de verplichte zorgverzekering waarmee burgerrechten worden geschonden met het plegen van strafbare feiten en hoe u samen als collectief een einde kan maken aan de illegale “verplichte zorgverzekering”!

Met vriendelijke groet,

Nationale Bond voor Overheidszaken

http://act4freedom.media/(tip)%20hulp%20bij%20aangifte%2C%20wanneer%20politie%20weigert!.html

Advertenties