Het nieuwe Nederlandse kabinet is een dief van onze ziel

Het signaal van het kabinet is dat ‘de Staat’ Nederland is! Niet de mensen die zonder gezeur van BOA’s staand een biertje willen drinken op een terras, niet de homo’s die hand in hand over straat willen gaan in hartje Amsterdam, niet de boeren die heerlijke kaas maken maar ten onder gaan aan milieu-regelzucht.

RP: Door zich als lidstaat aan te sluiten bij de (ongekozen en dus ondemocratische) EU is de Staat Niet meer Nederland! Het is zelfs GEEN democratische Staat meer, maar deel van een Dictatoriale organisatie, de Europese Unie!

Cultuur en identiteit ontstaan in menselijke relaties tot elkaar, niet door opgedrongen clichés waarvan geen kind straks meer weet of zijn leerkrachten het nou belangrijk vonden of verplicht moesten doen. En op een dieperliggend niveau is de veronderstelling dat identiteit te maken heeft met museumbezoek en psalmen zingen een poging om de banden die juist buiten instituties bestaan en ontstaan te verzwakken. Het signaal van het kabinet is dat ‘de staat’ Nederland is, niet de mensen die zonder gezeur van BOA’s staand een biertje willen drinken op een terras, niet de homo’s die hand in hand over straat willen gaan in hartje Amsterdam, niet de boeren die heerlijke kaas maken maar ten onder gaan aan milieu-regelzucht.

Als VVD, D66, CDA, PvdA/GroenLinks werkelijk de Nederlandse identiteit en cultuur willen beschermen dan zullen ze moeilijke beslissingen moeten nemen over wat die cultuur mogelijk bedreigt en wat nodig is om die te beschermen. Zodat mensen binnen hun landsgrenzen – met hun eigen mores – hun cultuur kunnen behouden. En het ook buiten het Rijksmuseum nog leuk rondwandelen is. Maar dát wil het nieuwe kabinet niet.
Dure feestjes van belastinggeld
Politici-volksfrauders verwachten ook helemaal geen overtuiging meer van de kiezer, die functioneert toch slecht. Ze zijn van handelaren in belangen, handelaren in wensen geworden. De wens is immers de morele gids voor velen gebleken. Alleen intentie telt.

Denk aan ‘de planeet redden’, ‘een wereld zonder grenzen’, ‘eerlijk delen’, ‘respect voor islam’, ‘sociale rechtvaardigheid’ en dat alles terwijl we aangemoedigd worden eindeloos te rimpelbaden in schuld en schaamte over ons witte, westerse zelf. Lekker GroenLinks stemmen met twee auto’s voor de deur en de kinderen op de witte hockey, of VVD voor ‘meer veiligheid’ en blauw op straat terwijl het hele nationale corps corrupt is en dure feestjes viert van belastinggeld.

Heel veel mensen moeten hier niks van hebben, net als van EU, globalisering en de algehele betutteling, maar dat zijn ook niet de zieltjes die Rutte wil winnen. Hij wil ze beschadigen terwijl hij de andere om de tuin leidt.

http://politiek.tpo.nl/column/sietske-bergsma-nieuwe-nederlandse-kabinet-is-dief-ziel/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=91

Een Staat is een in hoge mate een soevereine organisatie, die gezag uitoefent over de op dat grondgebied wonende bevolking en die over de benodigde machtsmiddelen beschikt, bijvoorbeeld het geweldsmonopolie. De bevolking bestaat uit onderdanen van de staat.
Om zich te doen respecteren heeft de staat het monopolie van de georganiseerde dwang in handen, evt. d.m.v. geweld (gerechtsapparaat, politie, leger)!

RP: En dit lijkt dus sterk op een dictatoriale EU Staat!