Halal Big business, maar bovenal een reëel gevaar voor de volksgezondheid!

Natuurlijk is het groot aantal moslims een zegen voor de halal industrie, dat zijn omzet jaarlijks met 12% ziet stijgen. In 2013 bereikte het zakencijfer van halal voedsel zo maar eventjes 6 miljard euro. Jaarlijks gaat er 400.000 ton halal vlees over de toonbank. Nog even herhalen wat halal vlees eigenlijk is: volgens de Dhabiha (algemene richtlijnen voor het slachten van dieren) is halal vlees uitgebloed vlees van een beperkt aantal geslachte dieren. Vlees van vleesetende dieren en van dieren die spontaan gestorven zijn en natuurlijk ook varkensvlees, zijn enkel toegestaan als er geen andere voedingsmiddelen aanwezig zijn om in leven te blijven. Voordat een dier geslacht wordt, spreekt de slachter de woorden ‘Bismillah’ en ‘Allahoe Akbar’ (in de naam van god en god is de grootste) uit, waarna in één beweging de halsslagader, de luchtpijp en de slokdarm wordt doorgesneden. Enfin, zo staat het in hun boekjes.

Risico voor de volksgezondheid
Onlangs raakte bekend dat meer en meer Fransen halal vlees te eten krijgen zonder het te weten. En nochtans houdt dat een reëel gevaar in voor de volksgezondheid. We verklaren ons nader: volgens geldende richtlijnen van de Europese voedselgezondheidsdienst, moeten slokdarm en luchtpijp intact blijven bij het kelen van een dier, anders lopen consumenten het gevaar voor de bacteriële infectie Escherichia Coli, wat tot ernstige darm- en nierinsufficiëntie kan leiden. Bij het halal slachten worden beide toegangswegen ook doorgesneden, wat het dier enigszins doet braken. Daardoor kunnen onverteerde etensresten en zuren (uit de maag) opnieuw in de gapende wonde terecht komen. Het vervuilde bloed dat daardoor ontstaat, komt dan via de longen opnieuw in de bloedbaan terecht. De bacteriële besmetting die zo kan ontstaan, kan zich vervolgens in alle delen van het dier nestelen, dus ook in uw biefstukje of entrecote. Dat proces heeft alle tijd om zich te ontwikkelen gezien de doodstrijd van een volwassen rund wel tien à twaalf minuten in beslag kan nemen (dixit directeur slachthuis).

Dat is geen cafépraat, maar de stelling van vele dierenartsen die de politiek daarvoor met de vinger wijzen. De politieke correctheid zorgt ervoor dat ze hun eigen onderdanen nog liever ziek zien worden, dan op te treden tegen die barbaarse praktijken. Hier is het natuurlijk niet anders. Volgens dierenrechtenorganisaties worden er in België dagelijks honderden dieren onverdoofd geslacht. Tijdens het islamitische Offerfeest (Aïd-el-Kebir) ondergaan 40.000 schapen hetzelfde lot. Het zal hen ‘merguez’ wezen dat onverdoofd slachten langdurig lijden veroorzaakt, als het maar opbrengt.

React