PRINSJESDAG – MISLEIDINGSDAG?

Zoals elk jaar worden wij op Prinsjesdag weer misleid. Er wordt veel meer verzwegen dan bekendgemaakt! Voorbeelden:

Basispremie zorg 2018 wordt 72 euro duurder

De overheid schat in dat de basispremie ongeveer 6 euro per maand hoger zal worden, wat neerkomt op een extra bedrag van 72 euro per jaar. Deze schatting is een richtlijn voor de zorgverzekeraars. Zij mogen zelf bepalen hoe hoog de zorgpremie bij hen uiteindelijk wordt. De premie wordt uiterlijk 12 november door de zorgverzekeraars bekendgemaakt, een week eerder dan vorig jaar.

Voor uw netto loonstrookje 2018 zijn de tarieven inkomstenbelasting 2018, de heffingskortingen en belastingschijven essentieel. Daarom is het belangrijk om te weten op welke heffingskortingen u in 2018 recht hebt. Een extra loonstijging of een andere verhoging van uw inkomen kan zomaar worden weggesnoept door een progressieve verlaging van de heffingskortingen of lagere aftrekposten.

Waarop hebt u recht in 2018, als u al wat ouder bent en recht hebt op AOW of als u nog geen 65+ bent.

Wat o.a. niet wordt gemeld: AOW-leeftijd gaat omhoog!
De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2018 met 3 maanden verhoogd naar 66 jaar. U betaalt 1 jaar langer AOW-premies en u ontvangt 1 jaar later uw 1e AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.

Belastingdienst

Voor uw netto loonstrookje 2018 zijn de tarieven inkomstenbelasting 2018, de heffingskortingen en belastingschijven essentieel. Daarom is het belangrijk om te weten op welke heffingskortingen u in 2018 recht hebt. Een extra loonstijging of een andere verhoging van uw inkomen kan zomaar worden weggesnoept door een progressieve verlaging van de heffingskortingen of lagere aftrekposten. Vergeet ook de vermogensbelasting niet en de afbouw van de fiscale toeslagen. Waarop hebt u recht in 2018, als u al wat ouder bent en recht hebt op AOW of als u nog geen 65+ bent? De cijfers zijn de definitieve cijfers en belastingpercentages zoals in de Miljoenennota op 19 september 2017 (Prinsjesdag) zijn bekend gemaakt.
Een groot deel van de inkomens in Nederland wordt dus belast met 40,85% of minder, in 2017 was dit percentage nog 40,8%

info.nu

Lees ook:
https://www.pwc.nl/nl/belastingplan/fiscale-maatregelen.html

https://www.pwc.nl/nl/belastingplan.html?gclid=CjwKEAjw6ZLOBRCLyNXAwfCPmlQSJADHPIJbREN1uz4lQK1z2MJCaIgnW8_uZAZL1GZ0Xjr2UL4HWBoCG5Dw_wcB

En dit is slechts het tipje van de sluier!!