Paus Franciscus overtreft zowaar Merkel: hem gaat de omvolking in Europa niet snel genoeg!

Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

VERMOEDELIJK DE ERGSTE PAUS IN DE KERKGESCHIEDENIS

Hij behoort zonder twijfel tot het internationale netwerk van de vernietiging van Europa. Paus Franciscus is de ergste paus die Europa kon treffen in zijn tegenwoordige islamiseringsfase. 1400 jaar lang hielden de pausen zich bezig met het afweren van de stormloop der islam tegen het christelijke bolwerk Europa. Franciscus zet met zijn 21 punten omvattende eisencatalogus, waarin hij uitdrukkelijk de gezinshereniging, “grootouders, broers en zusters en kleinkinderen inbegrepen”, eist, de 1400-jarige strijd van de kerk tegen de islamisering op zijn kop en handelde de facto als een islamitische kalief.

“PAUS FRANCISCUS DOET DAT ALLEEN, OMDAT HIJ ALS LINKSMENS HET WESTEN VERACHT”

Welnu, uiterlijk sinds een interview met Marcello Pera, een intieme vriend van de onder raadselachtige omstandigheden teruggetreden paus Benedictus XVI, begrijpen wij beter wat deze linkse paus Franciscus, die voortkomt uit de Latijns-Amerikaanse protestkerk, tot dergelijke uitlatingen brengt.

Marcello Pera, de voormalig president van de Italiaanse Senaat, oefende meerdere malen scherpe kritiek uit op paus Franciscus en verwijt het hoofd van de Katholieke Kerk, “een paus te zijn, die alleen maar aan politiek doet. Hij beoefent slechts politiek, die noch door het verstand, noch door het Evangelie wordt geleid.”

Paus Franciscus zou met “sterke en explosieve stellingen” ingrijpen in de politieke debatten, “die men kort geleden nog betiteld zou hebben als “links”.

Pera verder:
“ik kan daar voor mijzelf maar één antwoord op geven:
De Paus doet dit, omdat hij het westen veracht, ten doel heeft om het te vernietigen en alles doet om dit doel te bereiken.”

(meer daarover hier https://michael-mannheimer.net)

De islam wilde altijd al het Vaticaan innemen. Hij is daarin thans geslaagd – zonder dat de moslims er ook maar één enkele jihadist voor naar Rome moesten sturen.

Als linksmens is Paus Franciscus per se islamofiel – en werkt net als de rest van de westerse linksen nauw samen met de islam. Hij heeft de facto het Vaticaan geïslamiseerd. Alleen wil niemand dat toegeven.

PAUS FRANCISCUS: POLITIEK IN PLAATS VAN RELIGIE
Hij bedrijft politiek in plaats van zich te bekommeren om het zielenheil van zijn twee miljard gelovigen. Terwijl hij bij elke gelegenheid de islam het hof maakt, vernam men uit de mond van het katholieke opperhoofd nog geen enkel woord van protest tegen het feit dat in de islamitische landen jaar na jaar tussen de 100.000-150.000 christenen worden gedood. Door moslims, omdat deze christenen het “verkeerde” geloof zouden hebben.

Als ik geen atheïst zou zijn, zou ik denken dat Satan persoonlijk de macht niet alleen in de meeste westerse landen, maar thans ook in het Vaticaan heeft overgenomen.

Lees hier verder:
https://ejbron.wordpress.com/2017/09/04/paus-franciscus-overtreft-zowaar-merkel-hem-gaat-de-omvolking-in-europa-niet-snel-genoeg/