ER OP OF ER ONDER!

Het is voor de bewust levende mens zonder meer al jarenlang duidelijk welke de hoofdproblemen c.q. bedreigingen zijn in en voor Nederland en de andere landen in het werelddeel Europa. Dat zijn:
1. De Europese Unie
2. De islam
Beide problemen hangen samen zoals iedereen kan weten.
De gevaren die beide opleveren kunnen eveneens bekend zijn aan iedereen die niet geestelijk blind en doof is. Die gevaren hoef ik voor hen hier niet op te noemen.

Beide problemen moeten door verstandige politici worden onderkend en aangepakt om de ondergang van de Europese landen te voorkomen.
Die aanpak zal in Nederland moeten gebeuren onder de politieke omstandigheden zoals die op dit moment aanwezig zijn. Dat kan alleen gebeuren als meer kiezers wakker worden.

Het heeft daarbij geen enkele zin om éérst de politieke omstandigheden te proberen te veranderen zoals waar vooral een bepaalde partij op hamert. Dat zou weliswaar mogelijk moeten zijn, maar dat vraagt zoveel jaren tijd, met name om voldoende kiezers rijp te maken voor dat idee, dat de rampen die de E.U. en de islam voor ons in petto hebben al volop geschied zijn mocht het ooit zover komen -maar wat dan in feite zelfs niet meer tot de mogelijkheden zal behoren aangezien Nederland dan volledig zijn zelfstandigheid zal hebben verloren.

Om als éérste punt te streven naar veranderingen in de politieke structuren getuigt dus van kortzichtigheid.
De focus dient dan ook te liggen op beide aanwezige actuele problemen.
Die moeten duidelijk benoemd en verklaard worden, en de bevolking zal moeten ontwaken uit zijn lethargie, uit zijn actieloosheid en zijn geestelijke afstomping.

Teveel mensen zien namelijk de gevaren nog altijd niet duidelijk voor zich, kunnen zich de toekomst niet indenken, en worden pas wakker -of zelfs níet eens!- als men persoonlijk met de uiterst negatieve gevolgen van de E.U. en de islam te maken krijgt.
Er zijn de laatste tijd aanwijzingen dat ‘men’ de ogen wat verder open doet.
Moge dat proces zich sneller en vooral tijdig voltrekken, zodat men beseffen gaat dat alleen politieke partijen die beide gevaren op dít moment willen bestrijden, de moeite waard zijn om zijn stem aan te geven.

De partij die in deze zaken voorop gaat is -in Nederland- voor de zuiver denkende mens de partij waarvan de leider al vele jaren beschermd moet worden tegen in ieder geval één van beide gevaren. Dat is de PVV van Geert Wilders.

Verguisd door lieden die door het leven gaan met blinddoeken en oordoppen. Lieden die zich ‘de elite’ wanen en die, al navelstarend, menen de wijsheid in pacht te hebben maar die uiteindelijk bezig zijn ons volk, ons Nederland, op diverse manieren naar de ondergang te leiden.
WAKKER WORDEN, NEDERLAND!

Frans Brassens
17 september 2017