Common sense!

President Andrzej Duda 

Polish President: “No doubt the growing wave of terrorism is linked to migration”

There will be the usual cries of “racism” and “Islamophobia,” but can anyone dispute Andrzej Duda on the facts?

The President of Poland has said “There is no doubt the growing wave of terrorism is linked to migration” following the latest terror bombing in London.

Andrzej Duda, who represents the conservative Law and Justice Party (PiS), was speaking in the Maltese capital of Valetta, where he was attending a meeting of the Arraiolos Group, which brings together presidents of EU member-states.

“If the EU is to employ — in its internal and external relations — far-reaching political correctness, which I would rather call a kind of naivety, then we will not solve this problem,” he warned — a clear swipe at the bloc’s continued efforts to punish conservatives countries in Central Europe which oppose the migrant influx.

Poland reiterated its determination to resist the EU’s attempts to settle migrants on its territory through a mandatory quota system, forced through the European Council by qualified majority, in August 2017.

Foreign Minister Witold Waszczykowski said Poland was open to accepting migrants from struggling European countries such as Belarus and Ukraine — issuing 1,267,000 visas to the latter in 2016 — but would not accept migrants from the Middle East and North Africa.

https://www.jihadwatch.org/2017/09/polish-president-no-doubt-the-growing-wave-of-terrorism-is-linked-to-migration

RP: As I earlier wrote : “These Eastern-European leaders are the ONLY ones in Europe with Brains!”

————————————————————————————————————————————

Vertaling:

Gezond Verstand!
Poolse President: ‘de groeiende golf van terroristische aanslagen is zonder twijfel gekoppeld aan migratie”

De gebruikelijke kreten van “racisme” en “Islamofobie” zijn er ongetwijfeld, maar niemand kan Andrzej Duda op de feiten betwisten!

De President van Polen zei dit na de laatste terreur aanslagen in Londen: “Er is geen twijfel mogelijk dat de groeiende golf van terroristische aanslagen is gekoppeld aan migratie”.

Andrzej Duda, die het conservatieve recht en rechtvaardigheid vertegenwoordigt (partij PiS), sprak in de Maltese hoofdstad Valletta, waar hij een bijeenkomst van de groep van Arraiolos bijwoonde , waarbij voorzitters van EU-lidstaten aanwezig waren:
“Als de EU -in haar interne en externe betrekkingen- vergaande politieke correctheid wil doorvoeren, die ik al eerder als naïviteit bestempelde, dan zullen we dit probleem nooit oplossen,” waarschuwde hij — een duidelijke verwijzing op de aanhoudende inspanningen om conservatieven landen in Midden-Europa die zich verzetten tegen de migrerende toestroom, te straffen!

Polen is vastbesloten (net als Hongarije) zich te verzetten tegen de pogingen van de EU om migranten op haar grondgebied te vestigen via een systeem van verplichte quota, gedwongen door de meerderheid van de Europese Raad, in augustus 2017.
Minister van buitenlandse zaken Witold Waszczykowski zei dat Polen migranten uit Europese probleemlanden zoals Wit-Rusland en Oekraïne zal opnemen — 1,267,000 visumafgiftes aan de laatstgenoemde in 2016 — maar geen migranten uit het Midden Oosten en Noord-Afrika te zullen accepteren!

RP: Zoals ik al eerder schreef: “Deze oost-Europese leiders zijn de ENIGE in Europa met hersens!”