OPROEP AAN ALLE NEDERLANDERS, STOP RUTTE III!

OPROEP AAN ALLE NEDERLANDERS, STOP RUTTE III!
STEUN DE COLLECTIEVE AANKLACHT & PETITIE WEGENS DISCRIMINATIE/UITSLUITING VAN 1,4 MILJOEN BURGERS…

__________________________________________________________

UPDATE: AANGIFTE OP 9 APRIL 2017 INGEDIEND NAMENS 3.300 BURGERS, ONZE FACEBOOKPAGINA IS VERWIJDERD & HET O.M. ZWIJGT!!!

Beste Nederlanders,
De Nationale Bond voor Overheidszaken heeft op 9 april 2017 aangifte gedaan namens 3.300 burgers, wegens het ondermijnen van het Fair-Play beginsel van de Nederlandse democratie, door het plegen van een Cordon Sanitaire op een democratisch gekozen partij (PVV) en zijn kiezers, door het ontnemen van het stemrecht. Elke KvK-ingeschreven politieke vereniging die deelneemt aan de Nederlandse democratie, dient de democratische spelregels te respecteren en na te leven. Geen enkele politieke partij bepaalt wie regeert, dat bepalen namelijk alleen de kiezers!

Ook zijn de Nederlandse kiezers onder dwang, bedreiging, belangenverstrengeling, misleid met list & bedrog in een samenzwering om een andere stemkeuze te moeten maken en zijn de verkiezingen beïnvloed door het schenden van o.a. de integriteitswet. Wegens het plegen van een onbehoorlijk bestuur, het onder een valse naamsmisleiding ingeschreven te staan bij de KvK met de naam “democratie” (VVD, CDA & D’66), het schenden van de ambtsplicht door het plegen van strafbare feiten, dienen de verkiezingen van 2017 ongeldig verklaard te worden.

Het OM heeft de aangifte al ruim 5 maanden in behandeling, maar zwijgt tot op heden. Wij willen met een groot collectief een aanklacht/bodemprocedure starten door een advocaat in de arm te nemen, waardoor we niet meer afhankelijk zijn van het OM. Het discrimineren en de uitsluiting van 1,4 miljoen burgers van de Nederlandse democratie is bij de wet verboden en zelfs strafbaar; dus eis uw democratische rechten terug! Herstel de democratie, steun ons en meldt u aan bij het collectief.

WIJ WILLEN MET ZOVEEL MOGELIJK BURGERS EEN AANKLACHT INDIENEN, DUS MELDT U S.V.P. AAN! Zodat we als collectief het schandalige ondemocratische wanbeleid en illegale kartelvorming van de afgelopen verkiezingen volledig afstraffen en de verantwoordelijken aansprakelijk stellen voor het overtreden van onze democratische rechten & wetten.

(WORD LID): “http://act4justice.org/join%20the%20movement!/wordlid.html

 STEUN DE AANKLACHT:  “http://act4justice.org/join%20the%20movement!/wordlid.html”  

* LEES HET AANGIFTEMODEL & MELDT U AAN VOOR DE COLLECTIEVE AANKLACHT & DE PETITIE! (KLIK HIER)
PS. Binnenkort presenteren we het eerste Nederlandstalige professionele onafhankelijke mediakanaal, dat de belasting verslindende “NPO propaganda journaal” overbodig zal maken. Mensen hebben recht op onafhankelijke, niet-politiek correcte, objectieve nieuwsverslaggeving. Dus steun ons collectief om gezamenlijk een eigen professionele journaal tv te creëren?

Met vriendelijke groet,
Nationale Bond voor Overheidszaken