Nederlandse huishoudens betalen de hoogste milieubelasting

Milieuvervuiling door de Multinalionals

Milieubelastingen en -heffingen brachten vorig jaar 25 miljard euro op. Huishoudens droegen het meeste bij. Wat betaalt u allemaal?

Nederland behoort tot de top-10 van de landen met de hoogste milieulastendruk.

Niet het bedrijfsleven, maar de huishoudens betalen in Nederland de hoogste milieulasten. Van de ruim 25 miljard euro die het Rijk vorig jaar ontving aan milieubelastingen en -heffingen, betaalden burgers het leeuwendeel: 16,5 miljard. Dit blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat betekent dat een gemiddeld huishouden er vorig jaar 2.100 euro aan kwijt was.

De opbrengsten uit milieu­belastingen en -heffingen namen met zo’n 700 miljoen euro toe. Toch was die stijging gering in vergelijking met andere belastingen – die stegen nog harder. Desondanks blijft de Nederlandse ­milieulastendruk – het aandeel van milieubelastingen en -heffingen in de belastingopbrengsten – volgens het CBS ‘relatief hoog’.

Bescherming voor multinationals

De vergaande bescherming in handelsverdragen belet overheden op te treden tegen de schade die aan mens en milieu wordt aangericht. Zij verhalen de kosten derhalve op de slachtoffers:  hun hardwerkende burgers! Milieudefensie.

Hier leest u de schandalige (afzetters) milieu-belastingen op een rij:
http://www.elsevierweekblad.nl/economie/achtergrond/2017/08/milieubelastingen-op-een-rij-wat-betaalt-u-allemaal-101602w/