TIME TO WAKE UP!

‘Vrijheid en gelijkheid niet de basis van onze samenleving’

NOGMAALS! ‘Niet de welvaart, niet de gelijkheid, niet de vrijheid, maar het versplinteren van de gemeenschap werd het grote maatschappelijke probleem,’ analyseert Buma. ‘Individuele vrijheid was collectieve versplintering geworden,’ volgens Buma de oorzaak van de opstand der burgers. De leider van het CDA ziet dat vrijheid en gelijkheid de boventoon zijn gaan voeren, ten onrechte. ‘Het belang van de gemeenschap met haar cultuur, identiteit en omgangsvormen, werd geminimaliseerd.’

Vergeten waarden terug in de politiek

‘Steeds meer zijn we gaan denken dat die collectieve begrippen verouderd waren. Maar als de identiteit van onze samenleving, waarden en normen en immigratie de zwaarst gevoelde problemen zijn in het moderne Nederland, zoals uit de onderzoeken van het SCP blijkt, dan moeten we erkennen dat dat niet zo is. Het zijn vergeten waarden, die terug moeten worden gebracht in het hart van de politiek.’

Zolang wij onder het juk van de EU leven en linkse regeringen blijven kiezen, zal er nooit iets veranderen, integendeel! Er is een ban op onze vrijheid van meningsuiting, een dwang met betrekking tot onze multiculturele samenleving, die onze burgerrechten volkomen met voeten treedt. Wij moeten leven onder een steeds meer groeiende dictatuur. Het wordt tijd dat wij het heft in eigen hand nemen!

TOT HIER EN NIET VERDER!

Waar zijn onze vroegere kruisridders gebleven? Zijn de Nederlanders allemaal volgzame schapen geworden?