Hof dwingt Hongarije en Slowakije tot opname migranten

HUNGARY DIPLOMACY V4 SUMMIT

Slowakije en Hongarije moeten zich houden aan de herverdeling van vluchtelingen, zoals met de EU afgesproken. Het Europees Hof heeft de Europese Commissie in het gelijk gesteld. Slowakije en Hongarije hadden de Europese Commissie aangeklaagd omdat ze het niet met de herverdeling van migranten eens waren.

Dat meldt persbureau AFP. Voor de Hongaarse premier Viktor Orbán, die de rechtszaak samen met zijn Slowaakse collega Robert Fico had aangespannen, is dit een nederlaag.

In september 2015, tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, besloot de EU om vluchtelingen in Griekse en Italiaanse kampen naar rato te verdelen over de lidstaten. Die maatregel was nodig om Griekenland en Italië, waar de kampen vol zaten, te ontlasten. Dit besluit werd met meerderheid bekrachtigd door de 28 EU-landen. De maatregel moet er voor zorgen dat meer dan 150.000 migranten herverdeeld worden over de EU.

Hongarije stapte naar het Hof

Juist door conflicten tussen de lidstaten is de Europese Unie inmiddels moei­lijker te bereiken en daalt de illegale immigratie.
Hongarije en Slowakije stemden tegen het voorstel, maar dat maakt volgens de Europese Commissie niets uit. Het Europees Hof geeft de Commissie nu gelijk. Van Hongarije wordt gevraagd om 1.300 vluchtelingen uit de kampen in Italië en Griekenland over te nemen, voor Slowakije gaat het om 800.

http://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2017/09/hof-hongarije-en-slowakije-moeten-migranten-alsnog-opnemen-538347/

Hoe Orbán op drie fronten tegen de EU strijdt

Het is geen geheim dat de Hongaarse premier Viktor Orbán op ramkoers ligt met de Europese Unie. Deze week kwamen lang sluimerende conflicten tot een hoogtepunt. Niet alleen heeft Orbán het aan de stok met Jean-Claude Juncker, maar ook het Europees Hof van Justitie en het Europees Parlement stuiten op fel verzet.

‘Uw idee van solidariteit is niet in overeenstemming met de Europese wetgeving,’ schrijft Orbán fijntjes in een brief naar de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. De Hongaarse premier is ‘stomverbaasd’ dat Juncker niet mee wil betalen aan het hek op de Hongaarse zuidgrens.EU-hof: Orbán moet zich schikken naar migrantenquota

Maar er woedde nog een ander conflict: dat werd uitgevochten in de rechtszaal. Afgelopen week besloot het Europees Hof dat Hongarije en Slowakije zich moeten houden aan de migrantenquota van de EU, ondanks hun verzet. Slowakije en Hongarije hadden de Europese Commissie aangeklaagd omdat ze het niet met de herverdeling van migranten eens waren.

http://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2017/09/hoe-orban-drie-conflicten-tegelijk-uitvecht-met-de-eu-539260/

——————————————-
REALISTISCHE LEZERSREACTIES:

Frankrtijk en Duitsland gaan voortdurend hun eigen gang en laten zich door geen enkele europese wet- of regelgeving sturen. Maar als de kleinere landen zich tegen europese regels verzetten zijn de rapen gaar in Brussel . Want Brussel is het uitvoeringsapparaat van Frankrijk en Duitsland. De overige landen onderhorigen en vazallen. Die laatsten hebben hun land verkocht voor mooie banen voor hun elites.
De visigrad landen die meer dan 300 jaar overheersing door de islam en het communisme achter de rug hebben weten precies wat wij hebben te verwachten vanBrussel en hun entourage.
Steeds meer wordt duidelijk dat de Brusselse kliek aanstuurt op een nieuw Communistisch Europa met de islam als basis. De bevolking moet steeds verder worden uitgeschakeld . Net als nu de islamaanhangers gecontroleerd en angstig gemaakt zijn door hun leiders. Je hoort ze nooit protesteren tegen hun eigen fanatieke fundamentalisten.
De visigradlanden zijn de dappere voorhoede van een naief Europa dat eindelijk eens wakker moet worden en in verzet moet komen tegen het vernietigen van onze huidige democratie!

RPvanDelden11

——————————————————————————–

Dit hele migratievraagstuk is verworden tot een politieke speelbal van E.U. elites die menen de baas te mogen spelen over Europa en haar volkeren. Volkeren die overigens zelf ook zeer divers zijn, laten we dat niet vergeten. Het hele migratieverhaal is gebaseerd op drijfzand. Het zal desastreus uitpakken voor Europa. Ik verwacht binnen 20 jaar gewelddadig verzet van Europeanen tegen deze enorme influx. Nu al zien we de eerste tekenen van deze ongewenste en geforceerde migratie. Deze migranten nemen hun cultuur en religie mee die niet inpasbaar in Europa. Het is olie en water. Dat mengt niet. Niet voor niets hebben Europeanen continu oorlog moeten voeren met de islam. Dat is niet voor niets geweest.

Carel DeKadt