Opstand der burgers

opstand

Buma refereert aan de naamgever van de lezing, oud-hoofdredacteur van ElsevierH. J. Schoo, die de opkomst van Pim Fortuyn duidde als de opstand der burgers. Deze opstand lijkt permanent geworden. ‘Zorgen over de staat van het land en het gebrek aan vertrouwen zijn een permanent fenomeen geworden.’

‘Niet de welvaart, niet de gelijkheid, niet de vrijheid, maar het versplinteren van de gemeenschap werd het grote maatschappelijke probleem,’ analyseert Buma. ‘Individuele vrijheid was collectieve versplintering geworden,’ volgens Buma de oorzaak van de opstand der burgers. De leider van het CDA ziet dat vrijheid en gelijkheid de boventoon zijn gaan voeren, ten onrechte. ‘Het belang van de gemeenschap met haar cultuur, identiteit en omgangsvormen, werd geminimaliseerd.’

Vergeten waarden terug in de politiek

‘Steeds meer zijn we gaan denken dat die collectieve begrippen verouderd waren. Maar als de identiteit van onze samenleving, waarden en normen en immigratie de zwaarst gevoelde problemen zijn in het moderne Nederland, zoals uit de onderzoeken van het SCP blijkt, dan moeten we erkennen dat dat niet zo is. Het zijn vergeten waarden, die terug moeten worden gebracht in het hart van de politiek.’

De opstand der burgers leert ons het volgende, zegt Buma: ‘Zij willen niet minder herkenbare tradities, niet minder waarden en normen. Ze willen meer. Vrijheid en gelijkheid zijn niet de basis van onze samenleving.

Elsevier.

RP: massa-immigratie en de politieke ‘correctheid’ van onze huidige en voorgaande machthebbers (w.o. Buma) vernietigen niet alleen onze cultuur, onze tradities, waarden en normen, maar vooral onze vrijheid van meningsuiting en hiermee wordt de (herkenbare) basis gelegd voor een Dictatuur!  Dit is de reden waarom een volk in opstand komt!