Tolerantie en verdraagzaamheid lost niets op!

Tolerantie  betekent niet het tolereren van intolerantie

Zoals vele media ooit linkse cultfiguren als Stalin, Mao, Che Guevara en Fidel Castro bejubelden en hun moorddadige handelen bagatelliseerden, doen ze dit nu bij het thema islam. Meer nog: tegenover de onverholen machtsaanspraken en de dagelijks toenemende aanvallen van de moslims op de fundamentele principes van onze cultuur en onze rechtstaat wordt het gedrag van de meeste Europese elites en het grootste deel van het Europese establishment gekenmerkt door lafheid en een bijna hondse onderworpenheid.

Beter één dag te leven als een leeuw, dan vele jaren als een lam.
Al weigert de Europeaan het spel van de identiteitspolitiek mee te spelen, dan nóg zal de identiteitspolitiek in Europa voortwoekeren: zie de levensvatbare partijen en bewegingen als Denk. Deze identiteitspolitiek wordt door de bevolkingsopbouw gevoed, maar ook door subsidies en NGO’s.

Tolerantie voor de ‘Religie van vrede’: de islam maakte al 270 miljoen dodelijke slachtoffers
In het Westen wil het grootste deel van de gevestigde politieke orde ons krampachtig doen geloven dat de massale terreur die extremistische moslims wereldwijd plegen geen onderdeel is van de ‘echte islam’, dat immers altijd een ‘religie van vrede’ geweest zou zijn. Niets is echter minder waar; in de hele historie is er overvloedig veel bewijs te vinden dat de islam zich vrijwel alleen maar door gewelddadige oorlogen en keiharde onderdrukking heeft verspreid, en dat in de naam van Allah en zijn geliefde profeet al een duizelingwekkend aantal dodelijke slachtoffers werd gemaakt: 270 miljoen. Dagelijks worden er hier ettelijke honderden aan toegevoegd.

Veel moslims wijzen graag op het verre verleden waarin het Westen zich schuldig maakte aan de kruistochten en slavernij. Daarbij vergeten ze gemakshalve dat de islam niet alleen een veelvoud van het aantal slachtoffers tijdens de kruistochten maakte, maar ook dat de islam méér slaven maakte dan het Westen. Zo werden er vanuit Afrika zo’n 11 miljoen slaven naar de VS gebracht en 14 miljoen naar de islamitische landen. Daarnaast stierven er voor iedere door moslims gemaakte slaaf vele anderen vanwege de islamitische plunder- en moordtochten door Afrika en het feit dat de achterblijvers van de weggevoerde slaven -zoals kinderen, zieken en ouderen- vaak door pure zwakte het leven lieten. Het totaal aantal Afrikaanse slachtoffers van de islam wordt dan ook geschat op 120 miljoen.

Daarom lost het verhaal “we moeten weer tolerant en verdraagzaam zijn” niets op. Want de preferenties van een dominante minderheid worden opgedrongen aan de passieve meerderheid: de Uitzondering wordt Normaliteit!

Bronnen:
TPO

Xandernieuws