Meer bijstandstrekkers door nieuwkomers: dit valt op!

Wat in dit onderzoek NIET wordt vermeld is dat de nieuwkomers niet alleen bijstand, maar ook gratis ingerichte woningen en medische zorg krijgen!

Opsterland: slechts één “hoogopgeleide”asielzoeker heeft betaald werk 

Opnieuw komen er meer mensen in de bijstand terecht. Het aantal bijstandsontvangers is tussen juni 2016 en juni 2017 gestegen met 12.000 tot 472.000. De toename komt vooral voor rekening van statushouders, ex-asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Onder mensen met een niet-westerse achtergrond groeide het aantal bijstandsontvangers. Mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond hebben minder vaak een bijstandsuitkering, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De groei komt vooral door Syriërs en Eritreeërs, asielzoeker die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Als ze eenmaal statushouder zijn, kunnen ze een beroep doen op een bijstandsuitkering. Dat doen zij massaal: tussen juni 2016 en juni 2017 nam het aantal bijstandsontvangers in de groep niet-westerse allochtonen toe met 16.000 tot ruim 239.000.!!

Van de mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond zijn er meer die uit de bijstand gaan, bijvoorbeeld omdat ze werk hebben gevonden.

Elsevier.