Een pleidooi voor het bewapenen van particuliere beveiligers!

De veiligheid van het volk is onze prioriteit!

Het democratisch debat kan beter gewaarborgd worden.
De golf van aanslagen in Europa lijkt verre van over. Nu weer Barcelona, Cambrils, en Turku. Zijn burgers en overheid in de EU wel optimaal voorbereid op dit type geweld? In Nederland mag bijvoorbeeld niemand wapens dragen, behalve leden van politie en leger. Is het misschien tijd voor een beperkte liberalisering van de Nederlandse wapenwet?

Common sense
Je ziet dat daar waar meer fatsoenlijke mensen met wapens rondlopen de impact van een terroristische aanslag vaak beduidend beperkter is. In Israël hebben veel mensen een wapenvergunning en slenteren jonge soldaten (m/v) nonchalant met mitrailleurs over straat, ook als ze geen dienst hebben en casual gekleed gaan. Overal schattige meisjes met grote guns, niemand die er in Jeruzalem van opkijkt. Zodoende worden terroristen in deze stad meestal in luttele seconden uitgeschakeld. Hoe anders gaat het er aan toe bij aanslagen in Europa. De Amerikaanse en Israëlische attitude ten opzichte van particulier wapenbezit is de meeste Europeanen vreemd. Het duurt vaak tergend lang voordat men in Europa de daders heeft kaltgestellt, te pakken heeft. In Barcelona kon de terrorist een straat lang dood en verderf zaaien. Daarna volgde een klopjacht op de man. Vertegenwoordigers van politie en leger kunnen tenslotte niet overal tegelijk zijn. Dat de politie bij de laatste ISIS-actie in Londen in acht minuten al de situatie onder controle had, geeft blijk van een professionaliteit en alertheid waar de bobby’s terecht trots op zijn. Dit keer waren ze gelukkig met genoeg manschappen in de buurt.

In Nederland dragen bewakers van particuliere firma’s nooit een wapen. Bewapende beveiliging is simpelweg niet te boeken. Kun je hoog of laag springen. Het debat was roerig. Iedere confrontatie bleef gelukkig verbaal van aard. Maar als er een gek was geweest die was gaan schieten of met een mes was gaan zwaaien en steken, dan had niemand daar iets reëels tegenover kunnen stellen.

Ik pleit niet voor een verregaande liberalisering van de Nederlandse wapenwetgeving zodat alle Henkies morgen bij Perry een pistool kunnen scoren. Maar de introductie van streng gereguleerde particuliere bewakers mét wapens, zou toch op z’n minst door de boven ons gestelden overwogen kunnen worden. Voor het waarborgen van een open dialoog die anders wordt gesmoord uit legitieme vrees voor geweld. En misschien ook wel ter beveiliging van waardetransporten, Schiphol en zogenaamde soft targets, plaatsen waar veel mensen bijeen zijn, van popconcerten tot toeristische hotspots.

In een tijd van opkomend terrorisme in Europa zou je denken dat bepaalde Nederlandse politici het verouderde taboe durven doorbreken. Het lef hebben ervoor te pleiten dat een streng geselecteerde groep burgers – zoals enkele professionele beveiligers – voortaan ook een wapen mag dragen. Het gaat hier natuurlijk ook om beleid dat deels EU-breed moet worden vastgesteld. Een uitvoerig debat over dit thema, daarvoor is het hoog tijd. Komt ’t er ook? Ik laat me graag verrassen. Voorlopig zijn de enige bewapende burgers in de polder boef of jihadist.

http://politiek.tpo.nl/column/een-pleidooi-voor-het-bewapenen-van-particulier-beveiligers/

RP: Ik ben het hier volkomen mee eens. De golf van (dodelijke) aanslagen bewijst dat de beveiliging in Europa ernstig tekort schiet! De grenzen wagenwijd openen  voor criminelen/terroristen en het volk als ‘sitting ducks’ gebruiken is onaanvaardbaar!