Nederland van de pot gerukt! Jihadisten moeten snel terug naar Nederland!

Onze taak is volbracht. Nu terug naar Hollandistan!

Meer Gestoord en suïcidaal kun je niet zijn!
De vervolging van jihadistische oorlogsmisdadigers komt alleen van de grond als we ze terughalen! (???)

Het terughalen en vervolgen van de jihadisten kan een belangrijke bijdrage leveren aan het in kaart brengen van concentraties van potentiële kernen en personen rond de radicalisering. Dat is essentieel om het preventie, politie- en veiligheidsbeleid op af te stemmen.

De jihadisten moeten terug en wel zo snel mogelijk.

Nederland zit in zijn maag met zijn jihadisten. De onmenselijke verschrikkingen waarbij deze IS- strijders betrokken zijn geweest en zich wellicht ook zelf schuldig aan hebben gemaakt, doen de emoties hoog oplaaien. De Leidse hoogleraar Edwin Bakker werd collectief afgeslacht toen hij opperde dat Nederland de jihadisten en hun families als verloren zonen uit Syrië moest terug halen. Iets regelen voor de verliezers. Een christelijk reflex, noemde Bakker dat. Maar ook: ze moesten zich hier voor de rechter voor hun daden verantwoorden.

Dat laatste kreeg niet zoveel aandacht in de reacties. De christelijke reflex maakte al zoveel spontane woede los dat er weinig overbleef van het pleidooi om de jihadgangers weer toegang tot Nederland te bieden. Toch is dat precies wat er moet gebeuren. En daar zijn enkele goede redenen voor.

Lees hier het meest krankzinnige zelfvernietigingsplan!

Volkskrant