Feitenvrije onzin van Ruud Lubbers vergiftigt immigratiedebat

Ruud Lubbers

RP: Ik vind dat demente machthebbers zich niet meer met de politiek moeten bemoeien!

Het is, met permissie, onzinnige krompraat. Lubbers en Van Seters pleiten voor het uitnodigen van jaarlijks 25.000 asielzoekers die volgens hen van grote waarde kúnnen zijn – als ze tenminste snel inburgeren en snel hun eigen geld verdienen. RP: Dat hebben we in de afgelopen jaren wel gemerkt! Slechts 2% van de miljoenen hebben zich aangepast!

Dat is nou juist het probleem. Alle ervaringen met asielzoekers – de niet-westerse, met name – wijzen erop dat er over het geheel genomen slecht of traag wordt ingeburgerd en dat slechts een enkeling op korte termijn zijn brood weet te verdienen.
Na vijftien jaar zit nog steeds meer dan de helft van de asielzoekers in de bijstand en de rest heeft doorgaans een klein parttime baantje met eenvoudig werk, waar benedenmodaal wordt verdiend. Er zijn nauwelijks asielzoekers die in economische zin ‘van grote waarde kunnen zijn voor ons allemaal’.

Wie dergelijke aperte onzin blijft verspreiden – of nalaat die tegen te spreken – vergiftigt echter actief dan wel passief het maatschappelijk debat.

Het is jammer dat een in menig opzicht gewaardeerde oud-premier zich daarvoor laat lenen. Al moet gezegd dat Ruud Lubbers als het om immigratie en integratie ging als premier ook al niet altijd helder was.

Lees hier het hele artikel: Elsevier

Advertenties