ALS WIJ EUROPA WILLEN REDDEN DAN MOETEN DE GRENZEN NU OP SLOT!

Vanaf de dag dat de grenzen werden geopend, zijn de terroristische aanslagen begonnen en niet te vergeten de verhoging van criminaliteit, de overbevolking, de onveiligheid, de daling van de economie, de megakosten die op de Europese burgers worden verhaald  (oftewel de financiële aderlating van het Europese volk)!

Aanslagen.
Zes op de tien Nederlanders verwacht dat ook in Nederland een aanslag zal plaatsvinden. De schrik zit erin bij velen en de meerderheid zegt drukke verkeersknooppunten, maar vooral grote evenementen te vermijden uit angst dat deze doelwit kunnen zijn.

De aanslagen in Europa hebben ons geleerd dat extremistische moslims zeer goed georganiseerd zijn en de beschikking hebben over explosieven en wapens. Om deze jihadisten op te sporen en te weren is nadrukkelijk samenwerking geboden tussen de veiligheidsdiensten in Europa. „Veel meer en sneller samenwerken op het gebied van de veiligheidsdiensten en uitwisseling van onderlinge informatie op dit gebied”, meent een respondent.

Hoewel velen denken dat het moeilijk is om aanslagen te voorkomen, geven de meesten de Brusselse autoriteiten ook een veeg uit de pan. Volgens hen schort het aan communicatie en overleg tussen de diverse Brusselse politieafdelingen, die door de taalstrijd zijn verdeeld. Daardoor konden (en kunnen) jihadisten gemakkelijker onder de radar blijven.

Een ‘oorlogsvluchteling’ is niet relatief, maar…
Het verschil in het aantal asielaanvragen tussen Duitsland, Nederland of de Scandinavische landen enerzijds en Zuid-Oost-Europa anderzijds, geeft uiteraard aan dat er (buiten bescherming tegen oorlog) nog andere factoren bestaan die vluchtelingen naar een bepaalde EU-lidstaat sturen. Maar onderzoekers zoals George Groenewold haasten zich om te benadrukken dat er hierover nog veel onderzoek verricht moet worden en we momenteel weinig anders kunnen dan speculeren, bijvoorbeeld over de invloed van politiek beleid en de vraag of Merkel’s hartelijke ontvangst wel echt effect heeft gehad.

Dan nog onderstaande verzwegen risico’s:
– De gezondheidsrisico’s vanwege niet-westerse ziektes (o.a. Ebola, tbc, etc.) die in Europa niet meer voorkwamen
– De cultuurdwang (Islam), die onze eigen cultuur volkomen in de hoek heeft gedrukt.
– De enorme groei van onveiligheid in de steden (m.n. voor vrouwen en kinderen )
– De bouw van (extremistische) moskeeën
– De vernietiging van onze beschaving

En ja hoor de horrorscenario’s van de ‘emigratie-wetenschappers’ zijn weer niet van de lucht!

– CPB: “Sluiten van de grenzen kost Nederland 9 miljard”

– Een ‘oorlogsvluchteling’ is niet relatief, maar…
Het verschil in het aantal asielaanvragen tussen Duitsland, Nederland of de Scandinavische landen enerzijds en Zuid-Oost-Europa anderzijds, geeft uiteraard aan dat er (buiten bescherming tegen oorlog) nog andere factoren bestaan die vluchtelingen naar een bepaalde EU-lidstaat sturen. Maar onderzoekers zoals George Groenewold haasten zich om te benadrukken dat er hierover nog veel onderzoek verricht worden en we momenteel weinig anders kunnen dan speculeren, bijvoorbeeld over de invloed van politiek beleid en de vraag of Merkels hartelijke ontvangst wel echt effect heeft gehad.

– “We moeten onnodige veiligheidsmaatregelen vermijden. Die maken ons namelijk niet veiliger, maar alleen angstiger” zegt Edwin Bakker, hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme aan de Universiteit Leiden.

– Ruerd Ruben: ‘Hoe meer belemmeringen een overheid invoert om migranten tegen te houden, hoe meer je voor hen de migratiekosten verhoogt, en hoe meer illegaliteit je in de hand werkt’

RP: Dit zijn allemaal linkse zoethoudertjes om hun beleid te verdedigen en de zieligheidsfactor te benadrukken, maar ze vergeten dat de realiteit, waarin we nu middenin zitten,  de beste graadmeter is!

Want DIT is wat er gebeurt als we de grenzen open blijven houden.
Wilders, een van de weinige realisten: “Het lukt Europa nu immers niet aan de buitengrenzen. Het is ondoenlijk om Europese grenzen gesloten te krijgen.” Over het kostenplaatje van een dergelijke operatie is Wilders echter duidelijk: ‘Ik weet wel dat het een fractie is van de kosten die we krijgen als we het niet doen. Want dat betekent namelijk dat honderdduizenden mensen elk jaar opnieuw zullen blijven komen. Die alleen al in het eerste jaar 36.000 euro per persoon kosten.’ Dit is ook nodig:

1. Omdat ‘de invasie’ geen waanvoorstelling is
2. Om de mensensmokkelaars te bestrijden
3. Omdat de meeste migranten gewoon terug kunnen naar hun land
4. Om sociale vooruitgang weer mogelijk te maken. Alsof de doorgaans vluchtelingen – die dikwijls laaggeschoold zijn – hier ooit een gelijke bijdrage tot de economie zouden kunnen leveren. Velen weigeren overigens zich te integreren.
5. Omdat vrij verkeer geen grondrecht is
(Dit is namelijk regelrechte wartaal! Men beweert dat vrij verkeer een grondrecht is. Maar men wijst geen enkel relevante wet aan die dat zegt, noch enig internationaal verdrag dat vrij internationaal verkeer van arbeidskrachten voorziet. Zoiets bestaat gewoonweg niet.)
Anderzijds zal een afsluiting van onze grenzen, gekoppeld aan een sterker gecontroleerde immigratie onze economie veel meer baten dan de wilde import van vluchtelingen. Nu vernietigen legale immigranten al veel autochtone tewerkstelling in talrijke sectoren. Wie meent dat dat zal verbeteren als een reëel deel van die 40% van de inwoners uit vluchtlanden die naar Europa willen komen, is een gevaarlijke gek, en vooral, extreem asociaal.

Bottomline:
De Europese burgers worden gemanipuleerd, ze worden gewoon keihard voorgelogen! In het geldende internationaal recht, gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) is dus, in tegenstelling van wat de auteurs beweren, de geboorteplaats NIET volledig bepalend voor het leven dat iemand zal leiden, maar WEL voor waar hij volwaardige politieke en burgerlijke rechten kan genieten, en waar hij slechts beperkte rechten als buitenlander kan genieten.

Hetzelfde geldt voor de “onvoorwaardelijke gastvrijheid” die hier zou bestaan. Dat is gewoon sprookjes vertellen. Autochtone behoeftigen die een sociale woning nodig hebben (en/of afhankelijk zijn van voedselbanken), kunnen alles over de Nederlandse ‘gastvrijheid’ vertellen. Maar ook dat is een werkelijkheid die deze heren blijkbaar niet willen kennen. RP: Deze gastvrijheid’  geldt dus niet voor ons eigen volk!

Er is een aangewezen weg om de gelijkheid van de mensen wel duurzaam te bevorderen, met name door ook ter plaatse te helpen en te strijden tegen alle diepe oorzaken van ellende, zodat eenieder in zijn eigen land wel redelijke kansen krijgt. Maar hoe we dat kunnen doen, wordt zo veel mogelijk verzwegen, want dit past niet in het ‘zieligheidssprookje’ (dat is weer voor een ander artikel).

Uit diverse bronnen, o.a.:
http://de-bron.org/content/tien-redenen-waarom-grenzen-wel-dicht-kunnen

De grenzen open houden betekent de ABSOLUTE ondergang van Europa!