Paul Cliteur: ‘Occidentofobie doet onze samenleving geen goed’

Een zeer zelfreflecterend artikel! Europa is inderdaad volkomen doorgeschoten in tolerantie!

Wat is occidentofobie? Hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap Paul Cliteur muntte de term in een opiniestuk op de website ThePostOnline. Cliteur betoogt dat het tijd is voor een Europese aanpak van westerse zelfhaat, en pleit voor een nieuw meldpunt.

‘Ik heb deze term bedacht om de afkeer en haat tegen het Westen te vatten in één woord. Soms hebben we woorden nodig om het debat op gang te krijgen. Ik bedacht occidentofobie naar analogie van holle termen als xenofobie en islamofobie. Het betekent westerse zelfhaat.’

Waar uit occidentofobie zich in?
‘Daar zal ik een voorbeeld van geven. We hebben bijvoorbeeld een enorme preoccupatie met het slavernijverleden. We moeten ons daar erg schuldig over voelen. De slavernij is natuurlijk niet goed geweest, maar niemand betwist dat. Door de slavernij zo centraal te stellen in onze geschiedenis, wordt het schuldgevoel dominant. Dat is niet goed, want het resulteert in een negatief zelfbeeld. En dat terwijl de westerse cultuur toch positief is. Er moet wel aandacht zijn voor de slavernij, maar het moet niet doorschieten naar een gecultiveerd, negatief zelfbeeld. Overigens staat de slavernij niet ter discussie: geen mens is namelijk positief over de slavernij, en het is geen reële dreiging.’

Heeft een negatief zelfbeeld gevolgen voor ons?
‘Occidentofobie doet ons als samenleving geen goed. We mogen er best eens over nadenken wat een negatief zelfbeeld met de maatschappij en de cultuur doet. Als mensen zich schamen voor de Europese cultuur, sta je als Europese Unie niet sterk. We zijn bijvoorbeeld nogal laks geweest met de verdediging van westerse waarden. Dan moet je niet raar opkijken als religieus extremisme de kop opsteekt.

Lees hier verder:
Elsevier.