Vol Nederland wordt steeds voller – door immigratie

Nederland is het volste land van het Europese continent, met gemiddeld meer dan 410 inwoners per vierkante kilometer! Dat aantal groeit nog steeds, voornamelijk door immigratie. De laatste jaren zijn er zelfs periodes dat de natuurlijke aanwas – geboorte minus sterfte – negatief is, terwijl er toch bevolkingsgroei is.

Vanochtend vroeg had Nederland volgens de ‘bevolkingsteller’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek 17.135.541 inwoners. Dat zijn er 1,2 miljoen meer dan in het jaar 2000. Ook in de crisisjaren na 2007 ging de bevolkingsgroei vooral door immigratie onverminderd door. Zo wonen er nu bijna 800.000 mensen meer in Nederland dan tien jaar geleden.

Dat Nederland steeds voller wordt door immigratie is daarentegen wel een reden tot zorg. Een vol land is namelijk ook al gauw een duur land. Prijzen van onroerend goed stijgen onder meer als gevolg van bevolkingsdruk. Files zijn geen natuurverschijnsel, maar mede een gevolg van een toenemende bevolking op een relatief klein oppervlak. Natuur en milieu lijden ook onder de bevolkingsdruk, wat het des te merkwaardiger maakt dat er politici zijn die voor meer groen en voor meer immigratie zijn. (RP: dat zijn dus de meeste met een hersenachterstand)!

Nederland heeft wat dat betreft een merkwaardige traditie: het binnenlaten van immigranten met gemiddeld weinig of geen (bruikbare) kwalificaties, een grote afstand qua taal en cultuur en geringe verdiencapaciteit.

Zo werden de Turkse en Marokkaanse ‘gastarbeiders’ geselecteerd op het hebben van geen of weinig opleiding. Asielzoekerigratie van de laatste halve eeuw dus veel geld gekost – elk jaar weer. Daar komen de kosten van de toegenomen bevolkingsdruk bij.

Elsevier.

Goh wat erg! Mohamad wacht al maanden op een huis!

Veel gemeenten slagen er niet in om voldoende asielzoekers te huisvesten. De Syriër Mohamad Ahmad wacht al maanden op een huis.

Er zijn nu 13 duizend vluchtelingen met een verblijfsvergunning die op een huis wachten, blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het Rijk heeft alle gemeenten 

En de dakloze Nederlanders nemen ook meer toe, die komen hiervoor namelijk niet in aanmerking!