WAAROM DE PVV OP 15 MAART 2017 NOG NIET DE GROOTSTE WERD!

Lees hier de keiharde waarheid!

Door: GASTAUTEUR DR. GERT JAN MULDER

De PVV van Geert Wilders won 5 zetels in de peilingen, maar voldeed met 20 zetels niet aan de verwachtingen van zowel PVV fans – zoals ik – als ook de grote anti PVV lobby. Vooral niet als je bedenkt dat de PVV twee jaar lang op de eerste plaats stond in de peilingen, en zelfs op 42 virtuele zetels heeft gestaan.

Velen voor mij hebben zich in korte tijd uitgelaten over de mogelijke factoren die hierbij een rol hebben gespeeld. Deze houden vooral verband met het feit dat Wilders vrij onzichtbaar was in de campagne, enerzijds uit veiligheidsoverwegingen, anderzijds uit eigen vrije keuze van de PVV leider, het feit dat de partij nog steeds geen leden partij is geworden, het gegeven dat main stream media (links) en dus anti Wilders en anti PVV is, en het feit dat de beleidsuitgangspunten en de manier waarop deze worden ingenomen en verwoord door velen ongenuanceerd worden genoemd. De uitsluiting door de meeste partijen van regeringsdeelname door de PVV, was met name van de zijde van de VVD en Rutte tactisch slim en effectief en tot slot werkte de Turkije rel enkele dagen voor de verkiezingen vooral in het voordeel van de “heldhaftige” minister president Rutte, de leider der natie.

En toch ben ik van mening dat niet de diepere oorzaken zijn waarom de PVV nog niet de grootste en meest invloedrijke partij werd deze keer, op dit moment en in de huidige context.

Naar mijn mening heeft het alles te maken met het gegeven dat de partijstandpunten op alle belangrijke dossiers nog niet ten volle door de kiezers worden begrepen. Ik kies er drie.

Het gevaar van de islam en de islamisering
In gesprekken met mensen merk ik telkens weer dat wanneer het gesprek over moslims en islam gaat, dat mijn gesprekspartners vrijwel altijd heel weinig kennis bezitten over de islam. Ze komen niet tot diepere inzichten, geloven dat het gewoon een godsdienst is en kennen doorgaans een aantal moslims waar helemaal niets mis mee is. Ze lazen nooit een boek (Marked for death, Geert Wilders, The suicide of reason, Lee Harris of Waarover men liever niet spreekt, Wim van Rooy). Kijken niet naar Youtube filmpjes van o.a. Pat Condell – en legio anderen – keren hun hoofd af wanneer IS terroristen wandaden plegen tegen vrouwen, homo’s of andersdenkenden. Hebben nooit gehoord van de onderzoeken van prof. Koopmans (Humboldt Universiteit, Berlijn), lezen niet de columns van professor Afshin Ellian, vinden de uiteenzettingen en analyses van professor Paul Cliteur en Syp Wynia ingewikkeld, en bleven vooralsnog hangen in de eenvoud van de platitudes van main stream media, over het geloof van de vrede, over de veronderstelde geringe omvang van radicale en echt gevaarlijke moslim terroristen en stellen zich gerust met het gegeven dat Nederland behoudens de aanslag op Theo van Gogh nog nooit werd geconfronteerd met islamitische terreur aanslagen, zoals zoveel andere landen, maar dat zelfs daar deze terreur daden doorgaans worden gezien als relatief geïsoleerde incidenten (lone wolves).

De veronderstelling dat verdergaande islamisering een bedreiging zal betekenen van de vrijheid en alles waar Nederland voor staat, zoals verwoord door Geert Wilders, delen ze nog niet. Begrijpen het nog niet. Zien het nog niet.

Daarom begrijpen en delen ze ook de voorgestelde maatregelen, zoals het sluiten van moskeeën, het sluiten van grenzen voor moslim immigranten of het verbieden van de verkoop van de koran niet.

Nexit, of het vaarwel zeggen tegen de EU
Jarenlang werd mensen voorgehouden dat integratie van Nederland met en in EU verband alleen positief was voor ons land, gelet op de open economie, gegeven de globalisering, gelet op het feit dat 1,5 miljoen mensen hun dagelijkse boterham verdienen met de handel met andere EU landen, dat wij de problemen en uitdagingen op het terrein van klimaatverandering, terreurbestrijding, economische samenwerking en integratie en immigratie problematiek niet kunnen oplossen op eigen kracht en afhankelijk zijn van samenwerking met andere landen en dat daarvoor de EU de geëigende organisatie is.

Het begrip en de noodzaak van soevereiniteit (zelfbeschikking) voor een natie/land of een verondersteld gebrek aan democratisch gehalte van de EU en haar besluitvorming is de meeste mensen te vaag. Te abstract. De volksvertegenwoordigers in het EU parlement zijn toch allemaal democratisch gekozen, dus wat zeur je dan?

De bezwaren van onder andere de PVV met betrekking tot de EU en het verlies van soevereiniteit, waarbij wij niet langer zelf kunnen beslissen over wie er toegelaten wordt en wie niet, het economisch beleid, begrotingsbeleid en pensioenwetgeving zijn voor heel veel mensen “de ver van mijn bed show”.

De toekomstige gevolgen van een onvermijdelijke voortgaande politieke Europese integratie, voortgaand verlies van rechten op zelfbeschikking, onophoudelijke oplopende financieringslasten van de unie (o.a. door Brexit), de transferunie, waarbij de rijkere landen zoals Nederland en Duitsland steeds meer bijdragen aan de welvaart van de armere landen, zowel in het zuidelijke deel van Europa als ook in het oostelijke deel (inclusief Oekraïne), wordt onvoldoende gevoeld en begrepen.

De Euro
De PVV bepleitte al in februari 2012 voor het uittreden van Nederland uit de muntunie en een terugkeer naar de gulden. Dat voorstel werd toen niet begrepen, niet gevolgd, en hevig bekritiseerd door het overgrote deel van de bevolking en ‘experts’. Wij hadden alleen maar baat bij de gezamenlijke munt: geen moeilijke wisselkoersen meer, goede en eenvoudige prijsvergelijkingen van producten en diensten, een solidair en robuust financieel systeem met een sterke onafhankelijke Europese Centrale Bank, betere controle op de banken via stresstest een verbeterend Europees toezicht, een bankenunie waardoor de mogelijke toekomstige kosten aan sanering van banken gezamenlijk kon worden opgevangen, de totstandkoming van o.a. het Europese Stabilisatie Mechanisme.

Het argument van de PVV was en is dat uittreding uit de muntunie weliswaar veel geld gaat kosten, maar dat langer in de unie blijven ons straks heel veel meer geld zou gaan kosten. Het probleem is complex, en de oplossingen zonder twijfel nog veel complexer. Onzeker bovendien.

Conclusie
De standpunten van de PVV op onder andere de bovenstaande drie uiterst belangrijke thema’s worden door het overgrote deel van de Nederlandse kiezers niet of tenminste onvoldoende begrepen en gedeeld. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de PVV van Geert Wilders er vooralsnog onvoldoende in is geslaagd om deze standpunten te verdedigen en uit te dragen om een grotere benodigde schare Nederlandse kiezers achter de PVV te krijgen. Om regeringsverantwoordelijkheid te kunnen gaan dragen zijn onder de huidige politieke verhoudingen wellicht wel 50 zetels benodigd.

Mijn mening is echter dat in de huidige context dit onbegonnen werk is.

Het is godsonmogelijk voor de PVV om dit op eigen kracht te doen. Ze zouden het wellicht beter en overtuigender hebben kunnen doen, kiezen voor een geleidelijker aanpak, zoeken naar verbinding en compromissen, door het inzetten van andere mensen, die het anders en nog beter zouden kunnen uitleggen of verdedigen.

Ik geloof daar zelf niet in en voorspel dat het gelijk van de PVV als vanzelf naar hen toekomt. Dat veranderende omstandigheden zal leiden tot voortschrijdend inzicht onder de Nederlandse kiezers (en de andere politieke partijen) en ik moedig de nieuwe PVV Tweede Kamer fractie onder leiding van Geert Wilders van harte aan om te volharden in haar visie, in de beleidsuitgangspunten en in de voor haar geldende principes.

Het komt als vanzelf naar u toe. Het is onafwendbaar.

Avanti, siempre avanti

http://joostniemoller.nl/2017/03/waarom-pvv-op-15-maart-2017-nog-grootste-werd/

RP: Wat ook een grote rol heeft gespeeld en nog steeds, is de linkse manipulatie! Lees dit maar: VERKIEZINGEN VOORBEELD VAN MANIPULATIE:
http://www.michielklinkhamer.com/media/verkiezingsuitslag-is-zinloze-momentopname/